World Music Denmark søger ny sekretariatslederKan du sætte verdensmusikken på dagsordenen? World Music Denmark søger en innovativ og visionær sekretariatsleder, der i de kommende år vil bidrage aktivt til at forløse world-genrernes store potentiale.

World Music Denmark er den samlende interesseorganisation for verdensmusik i Danmark og har til formål at sikre de bedst mulige vilkår for den brede vifte af genrer, der hører under betegnelsen ’world’. Det daglige arbejde varetages af sekretariatslederen og et sekretariat bestående af en projektkoordinator, en regnskabsmedarbejder, en studentermedhjælper og et mindre antal projektansatte.

Sekretariatslederen er det helt centrale omdrejningspunkt for World Music Denmarks aktiviteter, er ambassadør for verdensmusikken og aktiv deltager i den musik- og kulturpolitiske debat.

Opgaver
World Music Denmarks bestyrelse forventer først og fremmest, at sekretariatslederen er

 • innovativ og visionær og formår at give både World Music Denmark og verdensmusikken et markant løft gennem nye samarbejder, forretningsområder, formidlingsindsatser og projekter i tæt dialog med miljø (spillesteder, musikere, andre organisationer) og eksterne bidragsydere.

Desuden forventes det, at sekretariatslederen

 • deltager aktivt og interesseret i den kulturpolitiske debat med henblik på at øge opbakningen til verdensmusikken og World Music Denmark
 • er ansvarlig for World Music Denmarks drift og økonomi – herunder sekretariatets personale og kontakten til samarbejdspartnere og leverandører
 • er sekretær og sparringspartner for bestyrelsen og i almindelighed bestyrelsens daglige kontakt.

Profil
World Music Denmarks bestyrelse leder efter kandidater, der opfylder flere (men ikke nødvendigvis alle) af nedenstående kriterier:

 • Kandidaten er udviklingsorienteret og har erfaring med at skabe konkrete nyskabende initiativer i samarbejde med andre interessenter.
 • Kandidaten har kulturpolitisk interesse og indsigt, der vil gøre ham/hende i stand til at argumentere overbevisende for verdensmusikken og World Music Denmarks nødvendighed over for organisationens forskellige interessenter.
 • Kandidaten har gode relationer inden for musikmiljøet, medier og de øvrige musikpolitiske og interesseorganisationer.
 • Kandidaten har gode sociale og relationelle evner, der gør hende/ham i stand til at begå sig med dyb troværdighed i alle dele af verdensmusikken – fra spillesteder til den kulturpolitiske arena.
 • Kandidaten er en stærk kommunikator, der kan profilere og markedsføre World Music Denmark og være en stærk ambassadør for verdensmusikken.
 • Kandidaten har gode administrative kompetencer, der kan sikre den bedste udnyttelse af World Music Denmarks begrænsede ressourcer i samspil med de relevante myndigheder og samarbejdspartnere.
 • Kandidaten kan kommunikere flydende på dansk og engelsk skriftligt såvel som mundtligt.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen, som ønskes besat pr. 1. november eller snarest derefter.
World Music Denmarks sekretariatsleder er ansat under funktionærloven. Aftenarbejde og rejseaktivitet må påregnes, men kan afspadseres. Lønnen inklusiv pension er fastsat til 425.993 kr. årligt.

World Music Denmark bor på Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N sammen med SNYK og JazzDanmark, men skal flytte til nye lokaler i løbet af efteråret/vinteren 2015. Læs mere om World Music Denmark på www.worldmusic.dk

Ansøgningsfrist
Ansøgningen stiles til bestyrelsen og bedes indsendes elektronisk til ansoegninger@worldmusic.dk senest mandag den 31. august 2015 kl. 12.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 37 og 38.
For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Maria Carelse på 25 11 02 90.