Masterclass og workshop

Projekttilskud til professionelle arrangører

Der gives tilskud til efteruddannelse i form af masterclass eller workshop, hvor der benyttes danske eller udenlandske musikere af høj international standard som instruktører, som i kraft af undervisning kan give et musikalsk løft i deres respektive genrer og instrumenter.

Det er en forudsætning for tilskud til en masterclass eller workshop, at arrangementet annonceret offentligt i relevante sammenhænge som et tilbud, der er åbent for alle interesserede. Det er desuden en forudsætning, at deltagerbetalingen samlet dækker minimum 20 % af honoraret til underviseren.

Særlige krav til ansøgninger om masterclass eller workshop
◦ Oplysninger om tid og sted for afholdelse
Et samlet budget, der bl.a. oplyser antal forventede deltagere og betaling per deltager
En oversigt over hvordan, hvor og hvornår aktiviteten påtænkes offentligt annonceret