Formål

World Music Denmark (WMD) er en af flere genreorganisationer, som fordeler offentlige tilskud til rytmisk musik i Danmark. World Music Denmark arbejder med udvikling og styrkelse af worldscenen i Danmark og dansk world i udlandet, gennem tilskudsordninger, projektvirksomhed, netværksvirksomhed, rådgivning og informationsvirksomhed.

De øvrige rytmiske genreorganisationer er ROSA (Dansk Rock Samråd), Jazz Danmark og SNYK (Sekretariatet for Ny Kompositionsmusik). I 2011-2012 varetog World Music Denmark også opgaven med at administrere tilskud til folkemusik, der nu er overgået til ROSA.

HVAD ER “WORLD”?
“World” er som udgangspunkt populærmusikgenrer der stammer fra verdensdele uden for Europa og Nordamerika. Genremæssigt omfatter det musik fra Afrika, Latinamerika (herunder tango, salsa og forskellige brasilianske musikformer), Caribien (bl.a. reggae, dancehall og ska), samt musik fra Mellemøsten og Asien. Af historiske grunde støtter World Music Denmark også en række transnationale europæiske stilarter, bl.a. klezmer, flamenco, roma og balkan, samt forskellige crossover former mellem world og andre stilarter.

AKTIVITETER
World Music Denmarks arbejdsområde omfatter en bred organisationsmæssig og musikpolitisk indsats samt flest mulige praktiske initiativer, hvor organisationen vil give musikere kompetent vejledning og service, foruden at den står som initiativtager til nye tiltag i forbindelse med ny informationsteknologi, karriereplanlægning og efteruddannelse. World Music Denmark vil desuden stå som initiativtager til nyskabende aktiviteter i samarbejde med spillesteder og festivaler, samt indgå innovativt med udspil til nye aktiviteter i forhold til ’publikumsudvikling’ og til massemedierne.

Gennem sin virksomhed ønsker World Music Denmark også at stå som det samlende midtpunkt for worldscenen i Danmark og de forskellige operatører, der har interesse for genreområdet. World Music Denmark ønsker desuden at tage initiativet til nye aktiviteter, der fremmer orkestrenes karriereplanlægning med henblik på at forbedre deres eksponering og markedsføring i Danmark såvel som i udlandet.

DRIFT AF ORGANISATIONEN
World Music Denmark har indgået en 4-årig rammeaftale (2013-2016) og  modtager et årligt driftstilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik  (Kulturministeriet). Rammeaftalen kan læser her.
World Music Denmark varetager – som de øvrige genreorganisationer – markedsføringen af dansk musik i udlandet inden for sit genreområde, bl.a. ved deltagelse på  den internationale musikmesser Womex, og gennem tilskud til orkestres karriereudviklende projekter og transportudgifter i forbindelse med  turnéer i udlandet.

Til en række enkeltstående arrangementer og aktiviteter har World Music Denmark  desuden modtaget støtte fra Kopifon / IFPI DanmarkDansk Artist Forbund (DAF), Dansk Musiker Forbund (DMF), DJBFA (Danske jazz, beat og folkemusik autorer), DPA (Danske populærautorer), Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond.

Du kan læse mere om de enkelte inden- og udenlandske tilskudsordninger og aktiviteter ved at klikke på topmenupunkterne (foroven).