Utraditionelle arrangementerWorld Music Denmark ønsker at samarbejde med arrangører og spillesteder om udvikling af world arrangementer, hvor koncerten/koncerterne præsenteres på en utraditionel måde eller i en ny kontekst, der inviterer og tiltrækker nye publikumsgrupper. Ordningen giver mulighed for at bringe en bid af mere ukendte dele af verden til folks dør og at give dem en samlet oplevelse af et land eller en kulturs musik, mad, dans, stemning m.m. Arrangementerne kan foregå i løbet af hele 2014.

EKSEMPLER PÅ WORLD ARRANGEMENTER
Flere koncerter der kombineres – eventuelt over flere dage.
En koncert der kombineres med dans, filmvisning, mad, et foredrag, en skolekoncert eller lign. Se evt. det vedhæftede idékatalog til inspiration.

ANSØGNINGSFRIST
Send os en kort beskrivelse af det arrangement du ønsker støtte til, samt kontaktinformation og et budgetoverslag. Deadline for indsendelse af en projektbeskrivelse:

MANDAG DEN 2. DECEMBER 2013. DU FÅR SVAR SENEST DEN 10. JANUAR 2014.

SEND TIL:
E-mail: loa@worldmusic.dk eller med posten:
World Music Denmark, Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 KBH N,  Att. Loa Opstrup.
OBS: Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Loa på: 33 24 40 17

PROJEKTSTØTTE KAN SØGES AF:
Arrangører uden for Københavns, Frederiksberg og Århus kommune.

WORLD MUSIC DENMARK TILBYDER:

  • Projektstøtte
  • Sparring og ideer til arrangementet
  • Adgang til database med links og kontaktinfo til mere end 250 danske verdensmusikorkestre
  • Rådgivning om udenlandske verdensmusikorkestre
  • Mulighed for en aftale der strækker sig over flere arrangementer

HVEM FÅR PROJEKTTILSKUD?
World Music Denmark vil prioritere at støtte projekter, der præsenterer musik af høj kunstnerisk kvalitet
er nyskabende og utraditionelle sikrer en professionel markedsføring og afvikling.

SPILLESTEDET SKAL STÅ FOR:

  • PR og markedsføring
  • Afholdelse af arrangementet/arrangementerne.
  • Det er desuden en betingelse, at alle medvirkende musikere honoreres efter gældende tariffer og at publikum betaler entré.