DIALOGMØDE 27/1: HVORDAN SKABER VI EN BEDRE WORLD-SCENE?Kære musiker, koncertarrangør, samarbejdspartner og world-entusiast,

Vi har brug for din hjælp. World Music Denmark står over for en række forandringer og vil gerne involvere dig, der skaber, skriver, formidler eller brænder for world-musik, i processen. Derfor vil vi gerne invitere dig til det første af forhåbentlig mange dialogmøder hos World Music Denmark.

Onsdag den 27. januar kl. 16-18 i VerdensKulturCentret,
Nørre Allé 7, 2200 København N

World Music Denmark er nødt til at tilpasse sig den aktuelle kulturpolitiske verdens krav og forventninger, hvis vi skal gøre os håb om at kunne fortsætte vores arbejde for at styrke verdensmusikken i Danmark. I den proces, der bl.a. kommer til at kræve nogle strukturelle ændringer, er det vigtigt for os, at have en god og tæt dialog med de, der udgør world-miljøet. Det er ildsjæle som jer, der gør, at vi overhovedet har en world-scene i Danmark, og det er en høj prioritet for os, at I kan være med til at præge og få gavn af vores arbejde fremover.

Dagsordenen vil derfor fokusere på to ting:

Orientering:
Hvad er World Music Denmark? Hvad foregår der i World Music Denmark for tiden? Hvilke ændringer står organisationen over for? Hvilke visioner, strategier og projekter præger World Music Denmarks arbejde? Hvem er den nye sekretariatsleder?

Dialog:
Hvordan kan vi sikre en god dialog i world-miljøet? Hvilke initiativer skal sættes i gang? Hvordan skal vi mødes i fremtiden? Hvordan vil du gerne høres?

Alle er velkomne – også hvis du ikke er medlem.

Tilmeld dig på Facebook HER.

Vi håber at se dig!

Bedste hilsner
World Music Denmark