Frist for tilskudsordning – inklusiv “World i provinsen” 2015HVORNÅR SKAL DER SØGES OG HVEM KAN SØGE?
Ansøgninger, der ønskes behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde, skal være kontoret i hænde senest mandag den 1. december kl. 12.00.

Dette gælder for tilskud til:
ARRANGØRER – f.eks. af masterclass, workshop eller til arrangementer der i særlig grad eksponerer og fremmer dansk world.
ARRANGØRER – “World i Provinsen” –  denne pulje uddeles en gang årligt til projekter uden for København, Frederiksberg og Århus. Det kan f.eks. være en ny festival med flere world acts. Arrangementet skal afvikles i 2015.
MUSIKERE  – PR projekter der skærper den visuelle identitet og PR-profil, f.eks. videoproduktion, optimering af “presskit” eller etablering af hjemmeside.
MUSIKERE – indenlandske projekter, f. eks. 12 timers coaching/sparring/rådgivning på områder som orkestret selv definerer, banddoktor sessions eller udenlandske gæstemusikere.
MUSIKERE – udenlandske projekter, f. eks. transportstøtte til turné i udlandet, opbygning af kommercielle kontakter, showcases, konsulentordning – udland, m.v.

Læs nærmere om tilskudsmuligheder her på siden under drop-down-listerne “For musikere” og “For arrangører”.
Her finder du også online ansøgningsskemaet, som du skal udfylde, når du søger. Ansøgninger skal indsendes inden den planlagte aktivitet finder sted.

Er det første gang du søger om tilskud ved World Music Denmark, kan det være en fordel at kontakte os forinden, for at få råd og vejledning. Du er om alle omstændigheder altid velkommen til at kontakte sekretariatet telefonisk eller komme forbi kontoret på hverdage imellem kl. 12 og 16 – eller send os en e-mail på mail@worldmusic.dk