Ekstraordinært årsmødeWorld Music Denmark holder ekstraordinært årsmøde

Søndag den 2. oktober 2016, kl. 14.00
VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7
2200 København

Lokale 305 (3. sal)

På World Music Denmarks ordinære årsmøde d. 24. maj 2016 var det, af formelle årsager, ikke muligt at behandle et forslag til nye vedtægter eller foretage valg til bestyrelsen. Årsmødet besluttede derfor at udskyde disse punkter til et ekstraordinært årsmøde.

Vedtagelse af nye vedtægter er en forudsætning for at World Music Denmark kan bevare sit driftstilskud fra staten.

I et brev af 17. juli 2016 blev de rytmiske genreorganisationer – herunder World Music Denmark – af Statens projektstøtteudvalg for Musik, imidlertid bedt om at foreslå en ny struktur for de rytmiske genreorganisationer. Efter en kort proces besluttede projektstøtteudvalget at JazzDanmark og ROSA skal bevares i deres nuværende former, men at der etableres en ny genreorganisation, der både skal varetage opgaver indenfor genreområderne folk og world. Den nye institution etableres ovenpå den nuværende, selvejende institution World Music Denmark. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at foretage en række ændringer i World Music Denmarks vedtægter.


DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag til nye vedtægter
3. Øvrige forslag
4. Eventuelt

Øvrige forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indgivet skriftligt til World Music Denmarks sekretariat senest 8 dage før årsmødet.

 

 

Bilag:
Bilag 1. Forslag til nye vedtægter

Til orientering
Forslag til grundlag for ny genreorganisation for verdensmusik og folkemusik mv.
Referatet af det ordinære årsmøde
Nuværende vedtægter for den selvejende institution World Music Denmark af 2008.

OBS. OPDATERET FORSLAG

D. 26-09-2016 er der foretaget en række mindre ændringer og præciseringer i forslaget til nye vedtægter, efter ønske fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Ændringerne er foretaget for at være sikker på, at nye vedtægter vil kunne godkendes af Statens Kunstfond, hvilket er en forudsætning for at få driftstilskud.

Opdaterede bilag: 

Bilag 2: Opdateret forslag til nye vedtægter.

Til orientering

Opdateret forslag til grundlag for den nye genreinstitution for verdensmusik og folkemusik mv.
Udpeget bestyrelse til WF2017