Ekstraordinært årsmøde 2016

Referat af World Music Denmark årsmøde søndag den 2. oktober 2016

Verdenskulturcentret
Nørre Allé 7
2200 København N
14.00-16.00

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag til nye vedtægter
3. Øvrige forslag
4. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Maria Carelse bød velkommen til World Music Denmarks ekstraordinære årsmøde.
Sven Meinild blev valgt som dirigent, og Nanna Mejer Sørensen blev valgt som referent.
Sven erklærede at mødet var blevet indkaldt rettidigt i forhold til de gældende vedtægter.

Ad. 2. Forslag til nye vedtægter
Sven gav ordet til sekretariatsleder Torben Eik Jacobsen. Torben orienterede om World Music Denmarks nuværende vedtægter og om forslaget til nye vedtægter, som er forhåndsgodkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.
Efter en spørgerunde og drøftelser gennemgik Torben kort listen over nye, kommende bestyrelsesmedlemmer, som er foreslået af World Music Denmark og FolkDanmark og forhåndsgodkendt og endeligt sammensat af Projektstøtteudvalget.

Sven satte forslaget om nye vedtægter til afstemning ved håndsoprækning.
15 stemte for. Ingen stemte imod.
Sven erklærede forslaget foreløbigt vedtaget. Der indkaldes til ekstra-ekstraordinært årsmøde, hvor forslaget igen skal til afstemning ifølge 2008-vedtægterne paragraf 6 stk. 8. Mødet vil finde sted den 16. oktober kl. 14 i Verdenskulturcentret, København.

Ad. 3. Øvrige forslag
Der var ikke indkommet øvrige forslag.

Ad. 4. Eventuelt
Der var intet til Eventuelt.