Reportage: Dialogmøde d. 27/1- Ideer til at skabe en bedre world-sceneOnsdag eftermiddag den 27. januar var det danske world-miljø inviteret til dialogmøde hos World Music Denmark i VerdensKulturCentrets café på Nørrebro i København. Formålet med mødet var at oplyse musikere, arrangører og andre aktører om den aktuelle situation i World Music Denmark og indsamle ideer og forslag til hvordan world-miljøet kan få mest muligt ud af World Music Denmarks arbejde. Det følgende er en reportage fra mødet.

Idéer og forslag der kom frem på mødet bliver også sammenfattet og offentliggjort separat.

I caféen duftede der af friskbrygget kaffe og på bordene stod forårsblomster. Musikere, arrangører og andre aktører fra world-området fyldte hurtigt pladserne og forsynede sig med frugt, kage og varme drikke.

World Music Denmarks nye sekretariatsleder, Torben Eik Jakobsen, bød velkommen og introducerede dagens program. Derefter fortalte han lidt om sig selv og sin baggrund og hvad World Music Denmark er for en størrelse.

”Kort sagt er mit mål, at de penge, WMD får, bliver brugt så klogt som muligt,” sagde han og kiggede udover de fremmødte.

Torben fortsatte derefter med en orientering om WMDs aktuelle situation. WMD og de andre genreorganisationer er midt i en evalueringsproces med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg, som er den enhed, der bevilliger WMDs driftstilskud. Efter evalueringen går arbejdet i gang med at lave en ny fireårige rammeaftale, der skal være klar, når den nuværende udløber i 2016. Samtidig er der en forventning fra udvalget om at WMD får nye vedtægter. Alt det kommer til ændringer i organisationen, herunder at WMDs medlemmer kan forvente at skulle stemme om nye vedtægter i den nærmeste fremtid.

World Music Denmark er en selvejende institution, fortalte Torben. Det skal man være, for at modtage tilskud fra Kulturministeriet. Institutionen har en foreningslignende struktur, og sådan en model lever ikke længere op til Kulturministeriets syn på god ledelse. Torben fortalte, at WMDs nuværende vedtægter er fra 2008, da de nye vedtægter, der blev vedtaget på årsmødet i 2015, ikke kunne godkendes af projektstøtteudvalget, da de netop ikke i tilstrækkelig grad levede op til Kulturministeriets forventninger. Det betyder bl.a., at bestyrelsen er gået fra 6 medlemmer i 2015-vedtægterne tilbage til 8 i 2008-vedtægterne, og at to bestyrelsesmedlemmer, der oprindeligt blev valgt i 2014, er blevet genindsat i bestyrelsen.

Torben fortalte, at man, på grund af sagens kompleksitet og i lyset af den kommende tids evalueringer, har bedt projektstøtteudvalget om ekstra tid til at finde den rigtige løsning, og at dette ønske er blevet imødekommet – men at man stadig gerne vil have sagen afklaret hurtigst muligt. Torben fremlagde to nye vedtægts-modeller, der er blevet arbejdet på. Den ene er model har en selvsupplerende bestyrelse, hvor årsmødet nedlægges, og bestyrelsen selv udpeger nye medlemmer med henblik på at sammensætte en god ledelsesmæssig kompetenceprofil. Den anden er en model, hvor årsmødet erstattes af et repræsentantskab bestående af relevante aktører fra musiklivet, hvis primære opgave er at udpege en bestyrelse.

Hvis miljøet mister sin direkte indflydelse på WMDs arbejde igennem medlemskab, årsmøde og bestyrelse, er det uhyre vigtigt at finde nye måder at samarbejde på, understregede Torben, og at netop dét var en stor del af grunden til, at WMD havde indkaldt til dialogmødet.

Ud over at invitere til flere dialogmøder, vil sekretariatet i det hele taget til at sætte mere aktivt ind på kommunikationsområdet – både indadtil og udadtil – sagde Torben. Både miljøet og WMD skal blive bedre til at råbe op og gøre opmærksom på sig selv og genreområdet, og Torben understregede flere gange, at WMDs døre altid er åbne, hvis man har brug for sparring på projektidéer. Han fortalte, at WMD har investeret i et GoPro-kamera, som kan lånes i forbindelse med turnéer eller andre aktiviteter, hvis man har noget relevant eller interessant at vise eller fortælle, og at et fokus på video er et lille skridt i retning mod at blive bedre til at formidle genreområdet.

Inden pausen sluttede Torben af med at fortælle om nogle af de projekter – nye og gamle – som sekretariatet arbejder på for tiden. Der arbejdes bl.a. på et større talentudviklingsprojekt til børn og unge, der indtil videre har arbejdstitlen ”Med hele verden som legeplads”. Et projekt, som flere musikskoler og musikorganisationer fra hele landet allerede har sagt ja til at være en del af.

Derudover byder året traditionen tro på flere showcase-projekter, hvor WMD sender danske world-acts til showcase-koncerter. Det drejer sig om Danish Vibes i Hamborg, Tallinn Music Week, Nordic Showcase i Sverige og Spot Festival. Torben fortalte også om et nyt videndelingsprojekt, der netop er blevet søsat i samarbejde med bl.a. JazzDanmark, Rytmisk Center, Bandakademiet og MetalDanmark. Et projekt, hvor nichemusikere fra hele landet inviteres til en række formiddagsworkshops i hhv. København, Roskilde, Aarhus og Aalborg, med fokus på, hvad genrerne kan lære af hinanden.

I samarbejde med Rytmisk Center er WMD desuden i gang med at planlægge to debatarrangementer om ikke-vestlige instrumenter og musiktraditioner i København. I København og Århus afholdes for tiden workshoppen ”Skræmmer du dine fans væk på nettet” om online tilstedeværelse. Til slut kunne Torben stolt informere om, at der var kommet mere end dobbelt så mange ansøgninger som normalt ved den seneste ansøgningsrunde til WMDs tilskudspuljer. Det tyder både på, at WMDs kommunikation har forbedret sig, og at der er en masse interessante ting i røre ude i miljøet.

Dialog

Efter Torbens introduktion, oplæg og en kaffepause blev der åbnet op for spørgsmål og dialog. Det første ønske, der blev fremsat, var, at der gerne måtte være mere gang i den til sådan nogle møder, for eksempel med en DJ, så det var mere attraktivt at deltage. Torben svarede, at dette helt klart ville blive taget til efterretning.

Alexander, tidligere WMD-bestyrelsesmedlem og trommeslager i Patchanka, roste dialogmødet for at være et godt forum at komme med nye idéer og foreslog f.eks. at worldmusikere- og entusiaster bør gå sammen i et fællesprojekt og forsøge at vise omverdenen, at Danmark er andet end regeringens beslutninger, og på den måde bygge kulturelle broer med musik og kultur.

Anders Laursen bifaldt Alexanders input og mente, det er vigtigt at bygge kulturelle broer, især på nuværende tidspunkt. Torben sagde, at publikumsudvikling og formidling gennem sådanne projekter er interessante for WMD og elementer, der med fordel kan tænkes ind, når man søger WMDs puljer eller henvender sig med en projektidé.

Rasmus Schack foreslog, at musikere, som vil ud med et politisk budskab, går sammen og henvender sig til en kendt, etableret kunstner og foreslår, at man sammen skriver et nummer og følger op med presse. Derudover spurgte han, hvordan det stod til med WOMEX, og om man vil øge indsatsen der. Torben svarede, at alle medvirkende på WOMEX og alle andre showcases, WMD er med i, bliver indkaldt til møder, hvor det diskuteres, hvordan de får allermest ud af at medvirke i netop dét arrangement.

Der var enighed om, at der er behov for et forum, for eksempel på nettet eller ved flere møder som dette, for den eksperimenterende del af world-scenen. Et sted, hvor musikere kan lave musikalske eksperimenter og starte projekter og nye initiativer sammen.

Rasmus Schack orienterede om ’Huskunstnerordningen’, som man kan søge og eksempelvis komme ud og spille på skoler. Han foreslog åbne ”skrive-sessions”, hvor man kan komme og få hjælp til at udarbejde gode ansøgninger og få respons på dem. Torben fortalte i den forbindelse, at WMD altid tager imod tips og tricks fra miljøets aktører, de med glæde deler videre via Facebook, nyhedsbrev og hjemmeside.

Der var enighed om, at formidling er vigtig. For eksempel fortalte flere af de fremmødte, at der er mange afrikanske genrer, som bliver totalt overset herhjemme, selvom de nyder stor popularitet i andre verdensdele. Som booker er det en udfordring at få eksempelvis store, afrikanske kunstnere til Danmark, for de brokker sig over, at radioen ikke vil spille deres musik.

Bjonko Stosic, frontmand i BJONKO, tilføjede, at han kæmper for, at de mange dygtige danske world-kunstnere kommer ud på festivaler og spillesteder. Det er ikke altid et must at booke de udenlandske. De danske og udenlandske kan supplere hinanden.

Peter Hvalkof fra Roskilde Festival og Global bifaldt initiativet til mødet og foreslog, at man i fremtiden sætter nogle klare dagsordener, så der er mulighed for at følge op på de idéer og initiativer, der måtte opstå under mødet. For eksempel kunne temaer som publikumsudvikling og formidling være på dagsordenen, så man ikke kommer for meget i øst og vest.

Tue Damskov fra Hérö foreslog, at man sætter ind på at komme længere ud i landet. Anders Laursen var enig i, at det er en relevant problematik, og sagde, at worldsuccesen skal italesættes i forbindelse med et længere projekt eller arrangement – i hele landet. Han foreslog, at WMD går forrest i denne forbindelse og sørger for at få fortalt ”den gode historie” om verdensmusikken og world-miljøet.

Jens Jepsen fra Klaverfabrikken tilføjede, at det netop er ildsjælene, der skal udbrede miljøet og publikumsudvikle; man skal vise sit ansigt hos de spillesteder, der ikke tør præsentere world. Man skal prøve at få dem til at turde, selvom økonomien på spillestederne er stram.

Alexander (Patchanka) sagde, at han tidligere har haft succes med at tilbyde en pakke til spillestederne, som for eksempel kan bestå af to bands og en DJ, og måske endda et lille oplæg om det, publikum skal til at høre. Hvis spillestederne har en succesoplevelse, er der chance for, at de åbner op.

Der blevet givet udtryk for, at miljøet ønsker flere dialogmøder, hvor de kan udveksle idéer og blive hørt. Der blev sendt en liste rundt, hvor de interesserede kunne skrive kontaktoplysninger på, som vil blive sendt ud til alle.

Torben takkede alle for deres interesse og fremmøde.

Den næste halve times tid stod på networking og hyggesnak, inden folk begav sig ud i januaraftenen.

Se billeder fra mødet her: