Danmarks Radios fraværende dækning af world

xx
Nedlagte DR programmer

• ‘Afrobeat’ (1981-1989) blev afløst på P3 af det ugentlige musikjournalistiske magasinprogram ‘Verdensmusik på P3’, senere omdøbt til ‘Global Beat’, der blev sendt fra 1989 til 2001.
• ‘Omkring Ækvator’ et DJ program på P3, der præsenterede dansevenlig musik fra de tropiske lande. Sendt fra 1990 til 1994.
• ‘Radium’ med verdensmusik lørdag aften på P2. Sendt fra 2002 til 2007.
• ‘DR World’ – en 24 timers netradio med verdensmusik nedlagt den 11. april 2011.

DRs ‘public service’ forpligtelse på verdensmusik området blev først nedprioriteret fra et ugentlig musikjournalistisk magasinprogram med tilhørende portrætudsendelser og livekoncerter på P3 til en netradio uden studievært. Nu er netradioen også blevet nedlagt.


Da ‘Global Beat’ blev nedlagt på P3

Da ‘Global Beat’ blev nedlagt i 2001 skrev FVD i et åbent brev til DRs radiodirektør Leif Lønsman bl.a.:

‘Med indførelsen af den fjerde radiokanal (plus den femte satellit/ kabel kanal), har Danmarks Radio fået flere sendetimer end nogen sinde tidligere. På den baggrund forstår vi ikke, at omlægningen har fået den konsekvens, at P3s ’Global Beat’ er blevet nedlagt. I forvejen var det DRs eneste program, som specifikt omhandlede verdensmusik…

Aldrig tidligere har DR haft så mange sendetimer som nu. Derfor forekommer nedlæggelsen af ’Global Beat’ os så meget mere uforståelig. Ikke mindst fordi beslutningen står i så åbenlys modsætning til DRs egne lytterundersøgelser. Op igennem 1990’erne viste undersøgelserne gang på gang, at genreprogrammet for ’verdensmusik’ havde de højeste lyttertal på P3 på hverdags aftener. Mere end den tilsvarende udsendelse, der dækkede rock. Når ’verdensmusik’ nu åbenbart identificeres som så ’smalt’, at magasinprogrammet helt nedlægges, så bygger det på forestillinger og antagelser, som ikke alene klart dementeres af DRs egne undersøgelser. Det står også i modsætning til den virkelighed, som vi kende fra spillesteder og festivaler over hele landet.

DRs egne erfaringerne peger entydigt på, at når først der sættes fokus på ’verdensmusik’, så er der også lyttere til udsendelserne! … vi [må] samtidig konstatere, at der er nu heller ikke længere er en eneste medarbejder ansat i DR, som specifikt beskæftiger sig med ’verdensmusik’ og bl.a. kan repræsentere genreområdet internt. Vi oplever, at det står i skærende kontrast til de ressourcer, der – alt andet lige – sættes ind på dækning af klassisk musik, jazz og rock.

Med nedlæggelsen af ’Global Beat’ er det ikke alene den løbende musikjournalistisk dækning af verdensmusikkens kerneområder, der er helt forsvundet…  Trods de erklærede intentioner, om at DR med indførelsen af den fjerde radiokanal påtog sig en særlig forpligtelse over for den danske musik, så kan vi ikke se hvordan den nye kanalstruktur skulle have medført en forbedret dækning i forhold til spillestederne og de mange danske orkestre, der spiller ’verdensmusik’. Her kan der kun være tale om en forringelse.’


Den manglende musikjournalistiske dækning af verdensmusik er siden blevet løbende påtalt over for DRs ledelse, bl.a. på de såkaldte ‘inspirationsmøder’ og ‘dialogmøder’, som DRs ledelse afholdt fra efteråret 2004 frem til medieforliget i Folketinget i foråret 2006 og igen på møder mellem DRs ledelse og musikorganisationerne i 2013.