Bestyrelsens beretning 2006

Indhold
1. Indledning
2. Indlandsstøtte
3. Eksportstøtte
4. Øvrige opgaver
5. Årets resultat 2006
6. Fremtiden

1. INDLEDNING
2006 var det første år i World Music Denmark´s historie. Det var ligeledes også det år, hvor World Music Denmark (WMD) viste, at man kunne tilgodese orkestre på mange forskellige niveauer. Fra Upcoming Festivalen, der betænkte de unge, mere uprøvede orkestre, til de mere erfarne orkestre, der har behov for honorarstøtte, til dem der skal have transport- støtte til at komme til udlandet for at spille.

I 2005 mistede vi Danmarks første verdensmusik spillested Etnorama, men i oktober 2006 startede på selv samme sted Global Copenhagen, som nu skal bevise sin levedygtighed og forhåbentlig leve videre som regionalt spillested mange år fremover.

2. INDLANDSSTØTTE

Honorarstøtte
I 2006 benyttede 25 orkestre sig af honorarstøtten til 63 jobs. Jobbene blev afholdt på 42 forskellige steder rundt omkring i landet.

Aktivitetsstøtte
WMD modtog 17 ansøgninger om støtte til udenlandske gæstemusikere. Heraf fik 8 støtte og 9 fik afslag. 9 ansøgere fik tilsagn om støtte til mindre festivalarrangementer.

Markedsføringsstøtte
WMD modtog 31 ansøgninger, hvor af 19 fik tilsagn og 12 afslag. Tallene er næsten identiske med fordelingen i 2005. Støtten er primært givet til produktion af plakater, foldere og PR materiale, samt oprettelse af hjemmesider for nyetablerede orkestre.

Efteruddannelse
3 orkestre har haft besøg af en banddoktor og 2 har fået afslag. Der har været afholdt  5 workshops.

3. EKSPORTSTØTTE

Transportstøtte – udland
Der har været 22 ansøgninger. Der har været givet tilsagn til transportstøtte til 19 jobs og 3 har fået afslag. Der har været 5 ansøgninger til ”International netværksopbygning” og 3 har fået tilsagn og 2 har fået afslag.

MESSER
Womex
På Womex, som foregik i Sevilla, deltog Grupo Danson, Gudrun Holck, Afenginn og World On A String. Desuden var Dalia Faitelson, José Carlos II, Kasper Søeborg, Oriental Mood & Klaverfabrikken / MUG også repræsenteret i standen. Frank Juul blev ansat som konsulent til at gennemføre formøder og opfølgende møder med de deltagende orkestre. Han deltog desuden også på Womex som en af WMDs repræsentanter. Standen fungerede godt, og det var et meget aktivt hold musikere, der alle syntes at få meget ud opholdet. Der kom især mange sydeuropæere forbi standen.

Popkomm
Messen har et meget bredt sigte med pop-rock og en række store tyske aktører som de dominerende stande. Katamanto Highlife Orchestra, Latin Dance Band og Carla Alexandar deltog på Popkomm. Den blev afholdt i ICC Messecenter med showcase koncerter ude i byen om aften, bl.a. på KulturBrauerei. Natasja optrådte ved en særlig reggae festival. Standen var pænt besøgt og var langt mere synlig end deltagerne i den officielle danske stand.

Databaser over spillesteder
I september måned ansatte WMD Rebecca Roth, som er en freelance medarbejder på Radio MultiKulti i Berlin. Hun skulle afslutte kortlægning af i Tyskland. Foruden registrering af 300 world relevante spillesteder og festivaler i Tyskland har Rebecca desuden lavet en liste på 50 i Schweiz og 50 i Østrig. Den samme model med en lokalkendt person anvendes også i Norge, Sverige og Finland.

4. ØVRIGE OPGAVER

Ny hjemmeside
I efteråret evaluerede bestyrelsen den eksisterende hjemmeside og indhentede tilbud på en opdatering. Den nye hjemmeside vil få en tydelige opdeling af informationer, der er rettet mod forskellige brugergrupper samt en version på engelsk. Bl.a. bliver de registrerede spillesteder og festivaler i udlandet gjort tilgængelige sammen med de rapporter, som orkestrene løbende har indsendt om deres turnéer i udlandet.

Generel markedsføring
WMD producerer hvert år to præsentations-CDer. En til Danish World Awards til priskategorien Årets World Track, en anden til eksportformål. Begge 2006 CDer er blevet udsendes til 800 spillesteder, festivaler og radiomedarbejdere i ind- og udland mhp. markedsføring af de danske orkestrene. Begge CDer blev desuden uddelt til 750 deltagere på hhv. Popkomm og Womex.

Nomad
Nomad samarbejdet, som er lavet til at styrke relationerne mellem Sverige, Norge, Finland og Danmark, skulle på ny søge midler hos Nordisk Kulturfond. WMD blev udpeget til at søge midler til 2 forskellige projekter. Det ene ansøgning var et udvekslingsprojekt af nordiske verdensmusik orkestre som skulle turné rundt. Det anden ansøgning var kortlægning af  festivaler og spillesteder i de 4 nordiske lande registeret i en database, og som skal gøre det nemmere for musikere at søge jobs. Vi fik penge til kortlægningen, som nu er ved at blive færdiggjort.

Spot Festival
WMD fik Natasja på Spot 12 festivalen. Hun spillede i Ridehuset kl. 23.00, hvilket må siges at være nær den bedste eksponering man kan få. WMD havde en stand i Musikhusets forhal med en meget synlig placering, hvor der var fremlagt materiale både om Natasja og om WMD.

Upcoming World Music Festival
Ideen til denne festival kom oprindeligt fra Etnorama i 2005. Foreningen bevilgede penge til projektet, men Etnorama nåede at gå i betalingsstandsning inden afholdelsen. WMD besluttede derfor at overtage opgaven. Annette Sørensen Bellaoui, som var ophavskvinden til ideen blev tovholder. Til at være koordinator på opgaven ansatte vi Jesper Østergård Jensen. Festivalen fandt sted fredag-lørdag den 21. og 22. april. Som noget nyt skulle de deltagende bands igennem et coaching forløb, hvor de blev undervist i PR/markedsføring, modtog respons fra en banddoktor og fik information om de forskellige aktører i musikbranchen. Desuden blev pressen, pladebranchen og bookere inviteret til at komme og høre/se de nye unge talenter.

Markedsføringen af arrangementet blev udvidet, bl.a. med en selvstændig hjemmeside og pressestrategi. Fredagen blev en reggae/ska dag med bl.a. Babylove & the Van Dangos, Zaki og System Failure. Lørdagen blev mere balkan/klezmer præget med bl.a. Mamas Babaganoush, Swing of Sahara og Folkemusikkens Nødhjælp.

Festivalen var en stor succes bl.a. fordi det lykkedes at få fat i et nyt og ungt publikum. Hver af de to dage have omkring 280 betalende og i de sidste dage op til festivalen havde hjemmesiden ca. 480 besøgende pr. dag.

Jazzfestivaler
Der var 52 orkestre, der søgte de 4 jazzfestivaler. På Copenhagen Jazz Festival spillede Mia Marinez & Her Mambo Soul, Rêve Bohème, Wakilo, Jorge Cordero & Team Latino og Chin & Mandingo and the Ragga Pack. På Odense Jazz Festival spillede Tresafinado og Mames Babaganoush. På Århus Internationale Jazz Festival spillede Channe Nussbaum Kvartet, Katamanto Highlife, Tre til Tango, Silvana Malta Group og Aroma Flamenco. På Den Blå Festival i Ålborg spillede Dawa, Oriental Mood, Wakilo, Vanja Santos & Yes Brasil. Der var general tilfredshed hos samtlige festivaler og især i København kunne man se, at der var mange, der valfartede til Blågårds Plads.

Global Copenhagen
Den 12. januar 2006 blev Foreningen Global Copenhagen stiftede. Foreningen havde til formål at sikre at der fortsat skulle være et verdensmusik spillested i København. Maria Carelse blev valgt ind i bestyrelsen sammen med bl.a. Leif Skov og Anders Laursen. I maj 2006 ansøgte bestyrelsen Københavns Kommune og Musikudvalget under Kunstrådet om lov til at fortsætte driften af et verdensmusikspillested i Etnoramas gamle lokaler. Global Copenhagen fik bevilget de resterende penge til at drive et nyt sted under navnet ”Global”. Bevillingen gælder fra 2006 og til og med 2008. I august blev Jesper Østergård Jensen ansat og stedet åbnede i oktober. Peter Hvalkof fra worldscenen på Roskilde Festivalen blev ansat til at lave booking. Stedet køre p.t. fint med gode koncerter, hvoraf en del har været rigtig godt besøgt.

Danish World Awards
Fredag d. 17. november blev Danish World Awards 2006 uddelt for 5. gang ved et stort gallashow i Copenhagen JazzHouse i København. Miss Makupa var konferencier og foruden Grupo Danson spillede Thierry Boisdons flamenco kvartet og Trio Klezmer. Der blev uddelt tre priser i kategorierne: Årets Danske World Album, Årets Specialpris, samt Årets World Track, der gives til det orkester, som har fået flest stemmer af musiktidsskriftet Djembes læsere.

Prisen for Årets Danske World Album gik til den danske dancehall dronning Natasja og albumet ”Release” udgivet af Playground Music Denmark. I sommer vandt Natasja desuden den årlige talentkonkurrence Irie FM Big Break Contest på Jamaica foran 700 andre deltagere. Sylvester Agbedoglo og hans afrikanske orkestret fik prisen Årets World Track for nummeret ”Mayi Mava” Der var 15 nominerede orkestre, som blev præsenteret på CDen, der var indlagt i tidsskriftet Djembes oktobernummer. Årets Specialpris gik til Supa Mikes fra Sky Juice Productions i København for hans mangeårige arbejde med at præsentere de største reggae navne for et dansk publikum.

Indvandrernetværk
Allerede tilbage i 2005 fik FVD bevilget kr. 100.000 til at lave opsøgende arbejde overfor indvandremusikere. Dels skulle vi finde ud af hvor mange der fandtes i de 3 største byer i Danmark og derefter skulle vi kontakte dem for at fortælle dem om vores eksistens. Vi ansatte henholdsvis en person i Århus og en i Odense til at stå for projektet. I 2006 fik vi ansat Anna Flyerbom, som er antropolog, til at stå for København og sammenskrivning af den afsluttende rapport. På grund af nogle forsinkelse færdiggjorde Benny Morthorst rapporten. Den konkluderede i store træk, at ”Som situationen ser ud i dag, vil WMD udelukkende kunne støtte de musikere, der allerede har etableret sig i Danmark og som er involveret i musikalske aktiviteter, der lever op til de krav der ligger til grund for organisations støtteordninger. Men som undersøgelsen viser, er det en meget lille procentdel af de etniske musikere, der er nået dertil. Langt de fleste har for lidt viden og for få personlige kontakter i de danske musikmiljøer, til at kunne drage nytte af WMDs støtteordninger som de ser ud i dag.” Hele rapporten kan læses på WMD hjemmeside under ”Musikere anden etnisk baggrund”.

Omlæggelse af honorarstøtten
I efteråret 2005 havde musikudvalget under Kunstrådet reageret på kontrakter, der var gjort betingede af, at orkestret også modtog turnéstøtte fra Foreningen for Verdensmusik. I stedet ønskede man kun én kontrakt fra spillestedet. WMD havde lavet et forslag, som gik ud på, at honorarstøtten for fremtiden skulle gives direkte til spillestedet mod at de skriver en kontrakt på det fulde beløb. Det nye administrativ praksis for honorarstøtten blev gældende fra den 1. juli 2006.

Spillestedsprojektet
I marts blev der oplyst fra musikudvalget, at man havde fået 3,5 million kr. hvert år i en 3-årig periode til at støtte store orkestre og smalle genrer.  WMD gik derefter i gang med at lave et projekt i samarbejde med 4 honorarstøttede spillesteder i yderområderne, og de var Skive Jazzklub, Det Musiske Hus i Frederikshavn, Slagelse Musikhus og Kulturfabrikken i Nykøbing Falster.  4 orkestre, skulle præsenteres på skift over to weekender. I alt vil der være tale om 16 koncerter og WMD skulle udvælge orkestrene. WMD skulle desuden koordinere PR-materiale og hjælpe spillestederne med at promovere koncerterne. I december måned måtte Skive Jazzklub desværre springe fra, så projektet er blevet udskudt til efteråret 2007, men gennemføres da pengene er blevet overført.

Rambøll rapporten
Rambøll havde lavet en rapport, der evaluerede genreorganisationernes eksportarbejde. WMD var ikke blevet undersøgt, fordi vi var en forening i 2005. Rapporten anbefalede 1. at der blev givet flere penge og større udfoldelsesmuligheder til organisationerne, og 2. at musikudvalget trak sig mere i baggrunden. De 5 genreorganisationer gik derefter sammen og har udarbejdet en indstilling om musikeksport. Indstillingen lægger op til et tættere samarbejde imellem organisationerne og et årligt møde med musikudvalget. For WMDs vedkommende forudsætter det imidlertid en styrkelse af eksportarbejdet med manpower, hvis WMD skal deltage aktivt i samarbejdet.

Møde om vækstlag på spillestederne
WMD deltog i et møde i Århus, der handlede om vækstlag. Kulturministeren og repræsentanter fra spillesteder.dk deltog sammen med et panel fra forskellige organisationer. De blev hver især bedt om at give deres bud på, hvordan man styrker vækstlaget. Der arbejdes med 3 puljer: smalle genrer, markedsføring og talentudvikling.

Spillested for worldmusic i Århus?
Når Huset skal rømmes, er der planer om at etablere et spillested for jazz i Århus. WMD arbejder på, at det nye spillested også skal præsentere worldmusic.

5. ÅRETS RESULTAT 2006
Vi går ud af 2006 med et driftsoverskud på kr. 113.477.

2007
I forhold til vores bevilling fra 2006 blev vi opskrevet med 2% til kr. 1.743.834. 2 mindre beløb er øremærket til eksport formål nemlig kr. 110.000 til international transportstøtte og kr. 275.000 til international musikudveksling og internationale projekter.

6. FREMTIDEN
World Music Denmark står foran store udfordringer m.h.t. tid og økonomi. Vi kan i øjeblikket ikke få den mængde af arbejdsopgaver, som vi igangsætter, til at passe med den antal mandetimer, vi har til rådighed. Derfor er vi nødt til ansætte en person på deltid for at ikke nedslide vores ene sekretær og neddrosle på nogle aktiviteter til fordel for lønkroner. Vi er naturligvis ked af at lave denne prioritering, men da vi ikke kan få bevilget flere lønmidler til en eksportmedarbejder, er vi nødt til at spare på visse poster.

Når man ser på, hvor danske verdensmusikorkestre bevæger sig hen i verden, så bliver man godt forundret over den ihærdighed der bliver udvist. 2 orkestre har været på henholdsvis Jamaica og i Mexico. Derefter fordeler det sig på Tunesien over til Europa fra Sverige i nord til Portugal i syd og østpå er lande som Bulgarien, Slovenien og sågar Makedonien repræsenteret. Det ville være endnu et skub til World Music Denmark´s orkestre, hvis vi havde de midler der skulle til for at få en eksportmedarbejder, som kunne være med til at udforske nye markeder og hjælpe med til at professionalisere det arbejde, som der til trods bliver udført både af orkestrene og af World Music Denmark i det omfang det er muligt!

Maria Carelse
formand