Bestyrelsens beretning 2013

Download den samlede årsrapport (den skriftlig beretning herunder og årsregnskabet for 2013) samt budget for 2014 som PDF filer | WMDs årsrapport for 2013 | WMDs budget for 2014 |

1. Indledning
2. Projektvirksomhed
3. Netværksvirksomhed
4. Rådgivning
5. Formidling
6.1 Tilskudsvirksomhed – indland
6.2 Tilskudsvirksomhed – udland
7. Årets resultat – Folkemusikopgaven 2011-2012 – Fremtiden 2014

1. INDLEDNING
I 2013 prøvede bestyrelsen på at få Karsten Højen valgt ind i det nye musikudvalg, der sidder fra 2014 til 2017. Musikudvalget har aldrig haft et medlem med indgående indsigt og forstand på dansk- og udenlandsk verdensmusik. Karsten har desuden et bredt musikalsk kendskab til både jazz, folkemusik og musik for børn. Men desværre lykkedes det ikke. I 2013 har World Music Denmark også været meget aktiv for at få de store orkestres problemer på dagsordenen, og det lykkedes at danne en fælles front med de andre genreorganisationer. 2013 var også året hvor organisationen opnåede fondsmidler for 1.637.244 kr. Heraf blev de 1.150.00 kr. rejst til Copenhagen World Music Festival, som nu har et sundt fundament at bygge videre på.

Bestyrelsen
I løbet af foråret diskuterede bestyrelsen en række nye puljebeskrivelser til hjemmesiden, der skulle gøre det lettere for ansøgere at orientere sig om mulighederne for at søge World Music Denmark om tilskud. Samtidig blev der åbnet op for, at musikere og arrangører i højere grad kunne indsende deres egne projektforslag. De nye puljer blev introduceret i efteråret 2013. En anden diskussion, der blev taget af bestyrelsen, var retningslinjerne for en forretningsorden, som præciserede arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og sekretariatet, spørgsmål i forbindelse med bestyrelses habilitet og forventningerne til bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen blev vedtaget i november.
Samme måned tog bestyrelse på et endagsseminar, hvor følgende blev besluttet. Der var bred enighed om, at der var for lidt tid til strategiske og politiske diskussioner på bestyrelsesmøderne. Derfor blev der besluttet, at ansøgninger for fremtiden skal behandles af et underudvalg på 3 bestyrelsesmedlemmer, hvor opgaven går på skift. Bestyrelsen ønskede også at prioritere projekter, hvor musikerne kan møde hinanden og andre aktører på nye måder, hvor det giver faglig mening. Vi skal hele tiden tænke i nye måder at akkumulere nye samarbejdspartnere og penge. I forhold til kommunikations- og netværksværktøjer blev det besluttet at prioritere udviklingen af sociale medier og ambassadører for world genrene.

Den 4-årige rammeaftale 2013 – 2016
Vi fik ikke forhøjet vores bevilling væsentligt i den nye 4-årige rammeaftale.
Det blev til en forhøjelse på 50.000 kr. per år, som var øremærket til Womex. Ifølge vores aftale modtager vi driftstilskud til løsning af fem opgaver:
1) Projektvirksomhed
2) Netværksvirksomhed
3) Rådgivning
4) Formidling, og
5) Tilskudsvirksomhed – som vil blive gennemgået i det følgende.

2. PROJEKTVIRKSOMHED

Danish Music Awards – World
Danish Music Awards World blev afholdt i Copenhagen JazzHouse tirsdag den 26. november 2013, og den danske worldscene og de danske worldnavne blev fejret efter alle kunstens regler.
I 2013 blev Danish Music Awards World endnu en pris rigere med ”Årets Danske World Komponist”, som fremadrettet skal gå til den eller de danske world-komponister, som har gjort sig særligt bemærkede for deres kvalitet og originalitet igennem det seneste år. Prisshowet blev filmet og en kort sammendrag blev efterfølgende lagt ud på nettet i form af en YouTube video.

Vinderne i 2013 blev:
Årets Danske World Track: Hudna – ”Kadifeden Kesesi”
Årets Danske World Komponist: Emil Jensen, Lil Lacy, Anders Filipsen & Victor Dybbroe (Travelling Tribes) – ”Unheard Songs Of Sorrow” (IKL/VME)
Årets Danske World Album: Fastpoholmen – “Andas In” (Free Kids Records)
Årets Danske World Livenavn: Tako Lako
Årets Danske World Specialpris: Radar [Real]

Filmmusikprojektet
Projektet var tilrettelagt ud fra en overbevisning om, at særligt genrer som world, jazz og folk egner sig godt som underlægning til diverse filmproduktioner pga. sine stemningsskabende egenskaber. Projektet skulle afprøve mulighederne for nye samarbejder mellem musikere og filmbranchen og skabe konkrete netværk.
Bagdad Beat blev udtaget til projektet. Orkestret og instruktøren Christina Christensen havde en dag til at lave musik til filmen. DR K gik ind i projektet og Kristine Barfod (Killit Films) producerede en dokumentar, ”Music In The Making”, om forløbet med de tre orkestre, der blev vist på CPH Pix den 17. april og på DR K den 23. april samt på Spot festivalen i maj 2013. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem KODA, World Music Denmark, JazzDanmark, ROSA Folk, CPH PIX, DR K og SPOT Festivalen.

Danish Vibes 1.0 & 2.0
Tako Lako og Mzungu Kichaa blev udvalgt i 2012 til at deltage i Danish Vibes 1.0. De deltog blandt andet i JazzAhead i Bremen og på SPOT med stor succes. Den 14. november blev en større Danish Vibes showcase afviklet i Hamborg. Der var 120 tyske branchefolk, 40 danske branchefolk og 80-100 tyske koncertgængere.
Showcasen, networkingprogrammet og ”lokkemads-koncerten” med elever med henholdsvis det danske musikkonservatorium og fra Hamburg Hochschule für Musik med Palle Mikkelborg og Helen Davies gik over al forventning. Udkommet fra Danish Vibes 1.0 er at Mzungu Kichaa næsten har lukket en aftale med det store tyske promotion agency ved navn Griot, og Tako Lako har lavet aftale med Pop Up records om PR og med Factory92 om radiopromo i Tyskland. Der er blevet søgt og bevilget midler til Danish Vibes 2.0 og i efteråret 2013 blev der valgt 2 nye world band mhp. at gennemføre projektet i 2014.

Der er foretaget en omfattende evaluering af Danish Vibes 1.0 mhp. at optimere projektet i version 2.0. Et element af projektet var en analyse af de danske orkestres samlede markedsføring set i forhold til vilkårene på det tyske marked. Analysen af de to world orkestre er lagt ud på hjemmesiden for at fremme vidensdelingen med andre orkestre.

SPOT Festival
Bestyrelsen vedtog at Tako Lako og Mzungu Kichaa skulle deltage. De to orkestre er med i Danish Vibes projektet og på SPOT Festivalen fik de mulighed for at møde en række tyske og andre internationale branchefolk. Tako Lako fik flotte anmeldelser og Mzungu Kichaa fik fyldt salen og stående bifald.

Rapporten om de store orkestre
I marts 2013 sendte World Music Denmark en rapport om de store orkestres vilkår til Statens Kunstråds Musikudvalg. Vi ville meget gerne i dialog med udvalget for derigennem at prøve på at få en løsning, som var brugbar. I deres svar skrev musikudvalget, at der ikke var nye midler til rådighed for verdensmusikområdet. World Music Denmark kunne sende et forslag til en justeret strategi inden for den aftalte overordnede økonomiske ramme.
Bestyrelsen kunne ikke se nogen muligheder inden for World Music Denmarks meget lille budget til at lave en omprioritering, som kunne hjælpe de store orkestre.

I april blev Frederik Schnoor ansat med løntilskud. Frederik var uddannet på kommunikationsuddannelsen på RUC. Frederik skulle hovedsageligt beskæftige sig med problematikken omkring de store orkestre og World Music Denmarks kommunikationsstrategi. Bestyrelsen valgte at starte debatten om de store orkestre på Folkemødet på Bornholm. Der blev lavet et musikalsk eksperiment, hvor Dánjal først stillede op med en trio og derefter spillede det samme nummer med hans 10 mands orkester. Opførslerne viste publikummet forskellen på den musikalske oplevelse. Derefter var der debat/dialog mellem musikjournalisten Per Wium og forsangeren og guitaristen fra Eclectic Moniker med bud på følgende spørgsmål:
Hvad bidrager store orkestre med til dansk musikliv? Hvad tilfører flere bandmedlemmer/instrumenter i forhold til et orkesters kreative udfoldelse? Hvad kan der være af udfordringer forbundet med at overleve som stort band?

Efter Bornholm fulgte et debatindlæg i Politiken i juli måned med overskriften ”Lad musikken spille på alle tangenter”. I samarbejde med JazzDanmark, ROSA, DMF, SNYK, Rytmisk Center og Musikparlamentet inviterede World Music Denmark til et debatmøde den 2. september i Huset, hvor der blev stillede skarpt på de større orkestres udfordringer på de rytmiske scener. The Eclectic Moniker leverede musikken og debatten blev modereret af Mikael Pass (Frost Festival) overfor et debatpanel, der bestod af Kristoffer Rom (Tambourhinocerus, Oh No Ono, Artrebels), Jesper Nordahl (Formand for Dansk Live og leder af Amager Bio) og Henrik Marstal (Ph.d. i musikvidenskab, debattør og musiker). Et sammendrag af mødet blev efterfølgende lagt ud på nettet i form af en YouTube video.

Herefter indkaldte World Music Denmark til et strategimøde med JazzDanmark, ROSA, Folkemusikken og SNYK for at diskutere det videre forløb. Konklusionen blev, at vi vil i 2014 tage en fælles kontakt til musikudvalget for at diskutere en ny prioritering af tilskudsordningerne i 2015.

Copenhagen World Music Festival
Copenhagen World Music Festival fandt sted for anden gang fra den 28. august til den 1. september 2013. Der blev præsenterede danske og udenlandske world navne ved 90 koncerter på 16 spillesteder i hovedstadsregionen.

3. NETVÆRKSVIRKSOMHED

Womex
Womex blev afholdt i Cardiff i England. Flemming Harrev og Annette Reinhardt deltog. For første gang havde World Music Denmark fået fremstillet download kort foruden den sædvanlige CD. Det viste sig imidlertid, at 9 ud af 10 professionelle messedeltager forsat fortrak en CD. Fra Danmark deltog 4 world orkestre med tilkøb af bordplads i standen, foruden 29 andre danske deltagere.

Folkemøde i Gävle
I april blev der afholdt møde for alle de nordiske verdens- og folkemusikorganisationer i Gävle i Sverige. Flemming Harrev deltog.

Kulturmødet på Mors
World Music Denmark støttede Kulturmødet på Mors blandt andet, fordi at de gerne ville fokusere på de smalle genrer.

Folkemødet på Bornholm
World Music Denmark deltog sammen med JazzDanmark, ROSA Folk og SNYK. Vi købte os ind på DJBFAs scene for at afholde vores koncert og debat om de store orkestres vilkår i Danmark.

4. RÅDGIVNING

Orienteringsmøder
Der blev afholdt 2 informationsmøder i henholdsvis i Århus og København i september for at orientere om de nye puljer. Der var desværre ikke mange der mødte op, men konklusionen var, at der var god stemning og World Music Denmark modtog mange gode ideer og forslag, som kan bruges i fremtiden. Blandt andet blev det forslået at lave en pulje til promoarbejde og promopakker.

5. FORMIDLING

Information
World Music Denmarks nyhedsbrev har hele musikmiljøet som målgruppe. I 2013 blev det udsendt 5 gange til ca. 900 abonnenter. Der bliver løbende arbejdet med at udvikle World Music Denmarks eksterne kommunikation og synlighed.

Ny hjemmeside
Da World Music Denmarks hjemmeside efterhånden ikke fungerede optimalt på grund af alder besluttede bestyrelsen, at sekretariatet måtte forhandle sig frem til det bedst mulige tilbud således, at en ny hjemmeside kunne se dagens lys i 2014. Samtidig gennemgik bestyrelsen hele World Music Denmarks kommunikationsstrategi og besluttede at starte en YouTube kanal og øge indsatsen på eksisterende Facebook side, der skal supplere hjemmesiden og nyhedsbreve. For at nå ud til de yngre musikere og musikerne i øvelokalerne blev det også besluttet at få trykt en ny infofolder om tilskudsmuligheder hos World Music Denmark.

Præsentations-CD og download kort
World Music Denmark producerer hvert år en præsentations-CD, som i 2013 også kom som download kort. CD’en anvendes til generel markedsføring af dansk verdensmusik i udlandet. Der blev udvalgt 17 numre til årets CD. Den bliver bl.a. omdelt på Womex og udsendt til 120 radiomedarbejdere i Europa og 180 spillesteder, festivaler, bookingbureauer i ind- og udland.

6.1 TILSKUDSVIRKSOMHED – INDLAND

Tilskud til arrangører:

Provinspuljen
Provinspuljen er en tilskudsordning, der henvender sig specielt til arrangører uden for København og Århus. Provinspuljen kan søges af arrangører, der præsenterer koncerter på en utraditionel måde eller i en ny kontekst, der inviterer og tiltrækker nye publikumsgrupper. Der var 11 ansøgninger på i alt 390.070 kr. Der blev givet tilsagn til 7 arrangementer i 2013 om tilskud på tilsammen 80.000 kr.

Små festivaler
Tilskud til arrangører gives typisk til mindre festivaler og andre enkeltstående arrangementer med såvel dansk som udenlandsk verdensmusik. Der var 22 ansøgninger om tilskud til små festivaler. Heraf fik 12 tilskud på tilsammen 81.745 kr. og 10 fik afslag. Der var ansøgninger for i alt 465.370 kr.

Tilskud til musikere:

Masterclass, workshop eller banddoktor
Der gives tilskud til efteruddannelse i form af en banddoktor eller til en masterclass eller workshop, hvor en dansk eller udenlandsk musikere af høj international standard benyttes som instruktør. Der var 6 ansøgninger og 4 fik tilsagn om tilskud på i alt 11.180 kr. Der var ansøgninger for i alt 39.595 kr.

Udenlandske gæstemusikere
Der var 10 ansøgninger om tilskud til udenlandske gæstemusikere. Heraf fik 8 tilsagn om tilskud på tilsammen 32.300 kr. Der var ansøgninger for i alt 133.129 kr.

PR og markedsføring
Puljen omfatter tilskud til etablering af hjemmeside og tryk af pressemateriale og plakater. Som noget nyt indgik der også tilskud til optimering af presskit og til produktion af video.
Der var 14 ansøgninger om tilskud til PR og markedsføring. Heraf fik 7 tilskud på tilsammen 32.500 kr. 7 fik afslag. Der var ansøgninger for i alt 169.116 kr.

6.2 TILSKUDSVIRKSOMHED – UDLAND

International transportstøtte
Den internationale transportstøtte blev givet til 14 forskellige orkestre fordelt på 18 turnéer til europæiske lande og 4 turnéer til hhv. Canada, Australien, Brasilien og Mexico. Der var 26 ansøgninger hvoraf 4 fik afslag. I alt blev der givet tilsagn om international transportstøtte på 146.625 kr. Der var ansøgninger for i alt 407.240 kr. I forbindelse med eksportprojektet Danish Vibes showcase i Hamborg blev yderligere ét orkester bevilget tilskud til visa og international transportudgifter på 12.000 kr.

Karrierefremmende aktiviteter i udlandet:

International netværksopbygning
Der var 3 ansøgninger om tilskud til projekter, der vedrørte international netværksopbygning. 2 ansøgninger fik tilsagn om tilskud på tilsammen 11.900 kr.  Der blev søgt om tilskud på i alt 43.160 kr.

Showcases
Der var 1 ansøgninger i 2013 om tilskud til en showcase i udlandet. Ansøgeren fik afslag og de midler, der var budgetteret med, blev anvendt til andre formål.

International konsulentordning
Der var 2 ansøgninger om tilskud til en international konsulent. Begge fik tilsagn om tilskud på tilsammen 7.500 kr. Der var ansøgninger for i alt 17.000 kr.

7. ÅRETS RESULTAT

Den 4-årige rammeafale
I det ovenstående er der redegjort for opfyldelse af den 4-årige rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og World Music Denmark: 1) Projektvirksomhed, 2) Netværksvirksomhed, 3) Rådgivning, 4) Formidling, og 5) Tilskudsvirksomhed. Driftstilskuddet for 2013 fra Statens Kunstråds Musikudvalg er anvendt til de formål, der var indeholdt i rammeaftalen.

Årets driftsresultat
Årets driftsresultat viser et overskud på 7.304 kr. for verdensmusikken og 36.782 kr. for folkemusikken, i alt 44.086 kr.

Folkemusikopgaven 2011-2012
Efter aftale med Statens Kunstråds Musikudvalg varetog World Music Denmark administrationen af folkemusikkens midler i 2011 og 2012. De sidste tilsagn om tilskud til folkemusik blev givet i december 2012. Dvs. at projekterne først blev afsluttet – og tilskuddene udbetalt – i løbet af 2013. World Music Denmark fik derfor godkendt et økonomisk bidrag, for at afslutte opgaven rent administrativt i 2013. Beløbet er medtaget for verdensmusikken under ”Andre tilgodehavende” i 2012, men først udgiftsført under folkemusikken i 2013.

I årets resultat for folkemusikken indgår desuden de hensatte midler til projekter, der trods tilsagn om tilskud alligevel ikke blev gennemførte i 2013. En enkelt ansøgning om international transportstøtte, som World Music Denmark havde fremsendt mhp. musikudvalgets endelige afgørelse, fandt en løsning i form af et nyt, revideret og godkendt budget. Også udbetalingen af dette tilsagn indgår i resultatet for 2013.

World Music Denmark kan derfor gøre endelig status over de ubrugte midler til folkemusik for årene 2011 og 2012, samt 2013. Samlet beløber det sig til 217.076 kr. i 2011, 139.655 kr. i 2012 og 36.782 kr. i 2013, i alt 393.513 kr.

Fremtiden – 2014
Organisationen har fået en ny hjemmeside og vil i den forbindelse opprioritere pressearbejdet. En ny folder om World Music Denmark skal uddeles i øvelokaler, spillesteder og andre relevante steder. World Music Denmark vil fortsætte arbejdet med de andre genreorganisationer omkring problematikken med de store orkestre.  Vi kan glæde os over at dancehall er blevet mainstream, og at Tuborg nu laver en hel dag i Øksehallen med danske topnavne inden for genren.