Bestyrelsens beretning 2008

Indhold
1. Indledning
2. Indlandsstøtte
3. Eksportstøtte
4. Øvrige opgaver
5. Årets resultat 2008
6. Fremtiden

1. INDLEDNING
Året har været præget af arbejdet med den fireårige driftsaftale 2008 – 2012 med Kunstrådets Musikudvalg. En af konsekvenserne ved driftsaftalen blev desværre, at 2008 var det sidste år, hvor WMD kunne få lov til at uddele honorarstøtten i det omfang som vi hidtil har kendt den.
WMD er flyttet til et mere centralt sted, og har nu kontorfællesskab med Jazz Danmark og Cultures.  En af de store nyheder i året blev meddelelsen om at Womex skal afholdes i 2009, 2010 & 2011 i København. WMD har store forhåbninger til at dette vil være en øjenåbner for den danske presse og ligeledes Danmarks Radio med hensyn til at dække og skrive om verdensmusik.

2. INDLANDSSTØTTE

Honorarstøtte
34 orkestre benyttede sig af honorarstøtten til 65 koncerter i 2008. Jobbene blev afholdt af 43 forskellige spillesteder eller koncertarrangører rundt omkring i landet. Der var givet tilsagn om støtte til yderligere 13 andre koncerter, der enten blev aflyst eller hvor arrangørerne ikke benyttede sig af tilsagnet om støtte inden for den frist på 3 måneder, som de gives til at indsende dokumentation, efter koncertens afholdelse.

Aktivitetsstøtte
Der var 8 ansøgninger til små festivaler. 6 fik tilsagn, dog blev et tilsagn ikke benyttet. Der var yderligere 2 ansøgere til de øvrige formål under aktivitetsstøtte. Heraf fik 1 tilsagn, der dog ikke blev benyttet.

Udenlandske gæstemusikere
Der var 14 ansøgninger om støtte til udenlandske gæstemusikere. Heraf fik 5 støtte. Et tilsagn blev imidlertid ikke benyttet.

Markedsføringsstøtte
Der var 18 ansøgninger. 7 fik tilsagn, heraf benyttede 4 ikke deres tilsagn. Støtten er primært givet til produktion af plakater, foldere og PR materiale, samt oprettelse af hjemmesider for nyetablerede orkestre.

Efteruddannelse
Der var 6 ansøgninger om banddoktor – 4 fik tilsagn. Et tilsagn blev dog ikke benyttet. Der var 1 ansøgning om workshop og 1 om masterclass, der begge fik tilsagn.

3. EKSPORTSTØTTE

Transportstøtte – udland
Der var 29 ansøgninger. Der har været givet tilsagn til transportstøtte til de 20, heraf blev 3 ikke benyttet. Der var 8 ansøgninger til ”International netværksopbygning” og 6 fik tilsagn, heraf blev 2 ikke benyttet.

MESSER
Womex
Womex foregik igen i Sevilla. Der var for første gang en fælles Womex stand fra Danmark, hvor repræsentanter fra Kunststyrelsen og orkestre og medarbejdere fra Folkemusikkens Fællessekretariat deltog. WMD havde sin egen stand, hvor repræsentanter og musikere arbejdede udefra. Følgende orkestre og musikere deltog fra WMD: Klezmofobia, Afenginn og Oriental Mood.
I år blev kravene til messedeltagelse skærpet: nemlig at mindst et af tre kriterier var opfyldt for at deltage: 1) at man enten havde haft job i udlandet inden for det seneste år, 2) at man havde udenlandsk pladekontrakt eller distributionsaftale, 3) at man havde aftale med et bookingbureau i udlandet. Fordelingen af arbejdsopgaver i.f.t.messer blev således: Dalia Faitelson tog sig af behandlingen af ansøgningerne og de forberedende og opfølgende samtaler, og Frank Juhl deltog i standen på Womex. Der var 5 ansøgere til Womex. Standen fungerede godt med en strøm af besøgende alle tre dage og der var som sædvanlig en god afsætning på export CDen.

Womex til København i 2009, 2010 & 2011
I løbet af 2008 blev Womex bestyrelse og driftgruppe nedsat. Bestyrelsen består af formand Anders Laursen (formand for Global), Henrik Rasmussen (Leder af Roskilde Festivalen) og Martin Bender (Wonderful Copenhagen). Driftsgruppen består af Signe Lopdrup (Copenhagen Jazz Festival), Peter Hvalkof (Roskilde Festivalen), Jens Kåre Rasmussen (CKU), Maria Carelse (WMD), ansatte er Rikke Frisk, Jørgen Boesen. Der har været et stort arbejde i gang med at fundraise til år 1, 2009. Messedelen skal foregå i Bella Centret og showcasekoncerterne i DR-Byen. Efter afholdelsen af Womex i 2009 skal arbejdet med at fundraising til år 2010 & 11 forsættes.

Popkomm
WMD fik ingen ansøgninger om deltagelse på Popkomm i 2008.

4. ØVRIGE OPGAVER

Den 4-årige driftsaftale
I 2008 indledte WMD møderne med Musikudvalget om vores kommende fireårige driftsaftale fra 2009-2012. Vi blev pålagt at ændre vores vedtægter, så kompetencefordelingen mellem bestyrelse og sekretariatet blev mere tydelig. I juni måned fik WMD et brev fra Musikudvalget som var oplægget til den 4-årige driftsaftale, hvori der stod at WMD skulle stoppe honorarstøtteordningen med udgangen af 2008. Begrundelsen er, at det var Musikudvalget opfattelse, at det er dem, der skal uddeler honorarstøtte til spillestederne. Den opgave skal ikke varetages af en genreorganisation. Det var Musikudvalgets opfattelse, at den ønskede at styrke verdensmusikken gennem andre kanaler, f.eks. gennem øget driftsstøtte til Global Copenhagen, og ved at møde de regionale spillesteder med mere klare krav om at præsentere verdensmusik. Hvis de ikke gør det, vil det blive påtalt.
Reaktionen fra WMDs bestyrelsen på meddelelsen var, at man ikke troede på realismen i udvalgets linje. Man troede ikke på, at man kan få spillestederne til at præsentere verdensmusik ved at tvinge dem til det. Honorarstøtten er desuden eksistensgrundlaget for de store orkestre, fordi den sikrer dem et minimum af job til fuld tarifmæssig betaling per år. Uden støtten vil det ikke være muligt for orkestrene at overleve på sigt, da det er betalingen for deres live optræden, der får dem til at hænge sammen. Honorarstøtten sikrer også, at de kan søge transportstøtte. Uden honorarstøtte vil blive henvist til kun at spille job i København eller i Århus.
Bestyrelsen henvendte sig skriftligt til Musikudvalget, hvor der blev protesterede og argumenterede kraftigt imod afskaffelsen af honorarstøtten. Dette bl.a. bevirkede at Musikudvalget, besluttede sig for at lave en overgangsordning i 2009, hvor WMD skulle uddele kr. 200.000 i honorarstøtte. Fra 2010 og fremefter vil honorarstøtten, som vi kender den i dag være afskaffet.

Samarbejde med de øvrige genreorganisationer
WMD har holdt adskillige møder med de øvrige 4 genreorganisationer Jazz Danmark, Rosa, Folkemusikken og SNYK. Vi har bl.a. lavet et oplæg til Musikudvalgets internationale koordinationsgruppe omkring fælles markedsføringsinitiativer i udlandet. De 5 genreorganisationer holder 2 møder årligt for at orientere hinanden om eksportarbejdet.

Ny hjemmeside
Den nye hjemmeside på dansk er blevet  færdig med nyt udseende og nyt struktur, og blev lanceret i forbindelse med flytningen til Nytorv. Der kan nu søges på de registrerede spillesteder og festivaler i udlandet samt de rapporter, som orkestrene løbende har indsendt om deres turnéer i udlandet. En version på engelsk skulle gerne være færdigt i foråret 2009.

Generel markedsføring
WMD producerer hvert år to præsentations-CDer. En til Danish World Awards til priskategorien Årets World Track, en anden til eksportformål. Begge 2008 CDer er blevet udsendt til 850 spillesteder, festivaler og radiomedarbejdere i ind- og udland med henblik på markedsføring af de danske orkestre. Begge CDer blev uddelt til 450 deltagere på Womex.

Spot Festival
Klezmofobia blev udtaget til Spot. De har solgt 17.000 eksemplarer af deres første album og modtog prisen for Årets World Album i 2007.

Upcoming World Music Festival
World Music Festival blev afholdt i Global Copenhagen den 11. & 12. april 2008. Der blev udtaget 9 orkestre, der fik 2-3 besøg af en banddoktor i øvelokalet. Den sidste weekend var der et seminar begge dage for orkestrene med folk fra musikbranchen. Det var et meget vellykket arrangement. Der var et højt niveau hos orkestrene. Musikerne havde været meget begejstret for coachingforløbet med banddoktor og seminar. Der blev lavet masse af reklame for arrangementet både i dagspressen, mymusic og på myspace. Der var tale om et succesfuldt arrangement med mere end 225 besøgende per dag. De 9 orkestre var The Skallywags, Carobuzzos, Vön Du, Voodoom, VQEE, Grupo Koledna, Supertrabant, Bhatiz & Klepti Klepti.

Karriereplanlægning (udland)
I 2008 vedtog bestyrelsen at lave et pilotprojekt eller et såkaldt coachingordning. Delmål i et coachingforløb skulle være en forbedring af det musikalske udtryk, styling – fra sceneoptræden til markedsføring via pressefotos og CD-cover, hjemmesiden derudover arbejde med MySpaceprofil, at få en CD i international distribution, aftaler om international booking m.m.
Inden et coachingforløb indledtes skulle hele bandet indkaldes til et møde om forventningerne til forløbet. Hvor står de? Hvor meget vil de det her? Vi måtte vurdere aktivitets- og talentniveauet inden vi gik videre.
Vi kontaktede Henrik Marstal, som har stor erfaring indenfor bandcoaching, og gik i gang med at få projektet på skinner. Vi udvalgte 2 orkestre til at gennemgå et forløb: Afenginn og Junkyard Productions. Disse orkestre er ved at afslutte deres forløb og deres umiddelbar reaktioner har været meget positive.

Jazzfestivaler
Der var 25 orkestre, der søgte de 4 jazzfestivaler. Der blev udtaget 16 orkestre. Copenhagen Jazz Festival ændrede sin placering af world orkestrene fra Blågårds Plads til Kgs. Have. Her spillede Grupo Danson, Katamanto Highlife Orchestra og Klezmofobia. På Odense Jazz Festival spillede Aroma Flamenco, Salsa Loca og Silvana Malta Group. På Århus Internationale Jazz Festival spillede Mistura Fina, Chin & the Ragga Pack, Rainbow Spirit, Latin Dance Band og Vanja Santos. På Den Blå Festival i Ålborg spillede Suna, River Gambia, Orient à la Tino, Sexteto & Voodoom. For at sikre at WMD blev set som samarbejdspartner blev der lavet specielle bannere til de pågældende scener.

Global Copenhagen
I 2008 blev Global Copenhagen udpegede til igen at være regionalt spillested fra 2009 – 2012. I september 2008 blev den nye leder David Saturnin-Mézière ansat, som har en fortid i Gimle, Roskilde. Stedet køre stabilt med gode besøgstal.

Danish World Awards
Danish World Awards 2008 blev uddelt for 7. gang den 22. november ved et stort gallashow i Copenhagen JazzHouse i København. Vigga Bro var konferencier. Den musikalske underholdning stod bl.a. Tako Lako, Tre Til Tango, Bilal Irshed & Moussa Diallo for.

Der blev uddelt tre priser i kategorierne: Årets Danske World Album, Årets Specialpris, samt Årets World Track, der gives til det orkester, som har fået flest stemmer af juryen, der bestod af tidsskriftet Cultures musikanmeldere. Prisen for Årets Danske World Album gik til gik til Natasja og albummet ’I Danmark er jeg født!’ (udgivet af Playground Music). Årets World Track gik til Oriental Mood featuring Fatma Zidan og nummeret Yoma’. ”Årets Specialpris’ gik til Karsten Højen fra Go Global for afviklingen af Danmarks hidtil største verdensmusik event med ikke mindre end 286 koncerter og workshops i Region Nordjylland i august og september i 2008. Der var 14 orkestre som blev præsenteret på Årets World Track CD.

Spillested for worldmusic i Århus
Man er kommet lidt videre i planerne om at etablere et spillested for verdensmusik, folk og jazz i Huset i Århus. Ombygningen er gået i gang og åbning forventes i 2010.

Sekretariatet
Flemming Harrev har haft endnu et hårdt år på World Music Denmark. I forhold til en arbejdsuge på 37 timer så overskrider Flemming langt det ugentlige timetal, men uden ham vil vi, som bestyrelse og organisation, ikke kunne fungere. Vi håber at kunne lette Flemmings arbejdspres i den nære fremtid. Den 1. maj 2008 flyttede WMD fra Vega ind til Nytorv 3. Begrundelsen var bl.a. at kontoret lå mere centralt, og der var mulighed for et større fagligt fællesskab. Det gjaldt også om at fremtidssikre organisationen i forhold til kommende ansatte.

5. ÅRETS RESULTAT 2008
Vi går ud af 2008 med et driftsunderskudskud på kr. 70.398.

2009
I forhold til vores bevilling fra 2007 blev vi opskrevet med 2 % i 2008 til kr. 1.790.918. 2 mindre beløb er øremærket til eksport formål nemlig kr.104.549 til international transportstøtte og kr. 287.509 til international musikudveksling og internationale projekter. I 2009 er det samle tilskud fra Musikudvalget på kr. 1.885.000, hvoraf kr. 110.000 er øremærket til international transportstøtte og kr. 295.000 til internationale projekter.

6. FREMTIDEN

Fra 2010 og fremefter vil honorarstøtten som vi kender den i dag være afskaffet, og vi vil formodentlig se at alle de større verdensmusikorkestre afgå ved døden, så hårdt vil WMD tegne det scenarie. Set i lyset af finanskrisen og de store problemer økonomiske problemer som mange spillesteder befinder sig i kan vi ikke se hvordan de store orkestre vil kunne klare sig uden den støtte som WMD har ydet i form af honorarstøtten. Hvis et spillested bliver pålagt at præsentere verdensmusik og står med valget imellem et 14-mands salsa orkester og en tangotrio, ved vi allerede på forhånd, hvad de vil vælge. Konsekvensen af udvalgets linje vil være, at det kun er små og mellemstore grupper, der vil have et reelt økonomisk eksistensgrundlag i fremtiden. Uanset de fordelingsmæssige principper, om hvem der uddeler støtte til hvem, så handler det om, om man ønsker at der skal eksistere store orkestre på verdensmusikområdet i Danmark – eller om man ikke gør det.

Bestyrelsen har vedtaget at opnormere sekretariatet med en fuldtidsansat som skal bl.a. tage sig af Danish World Awards, regional pulje, karriereplanlægning m.m. Det ekstra arbejdskraft vil styrke organisationen, og vil frigøre arbejdskraft til opsøgende arbejde og en øget indsats til gavn for verdensmusikken i Danmark.