Bestyrelsens beretning 2009

Indhold
1. Indledning
2. Indlandsstøtte
3. Eksportstøtte
4. Øvrige opgaver
5. Årets resultat 2009
6. Fremtiden

1. INDLEDNING
I oktober 2009 fik WMD endelig ansat endnu en fuldtidsmedarbejder, som skal være med til at forøge aktivitetsniveauet. Womex kom til København for første gang, og der skulle laves ekstra initiativer til at synliggøre det danske verdensmusikmiljø. Disse tiltag affødte møder for arrangører, musikforeninger og spillesteder især i København og Århus, hvor man mødtes og udvekslede ideer, og var samlet for første gang. Dette førte til at en ny forening blev lavet i Århus nemlig ”World Music Aarhus”. I København blev man enig at arbejde videre med at lave ”Copenhagen World Music Festival”. WMD kan i hvert fald fornemme at miljøet trives og er med på at samarbejde på tværs og danne nye konstellationer for at styrke verdensmusikken.

2. INDLANDSSTØTTE

Honorarstøtte
I 2009 gav musikudvalget WMD 200.000 kr. til en overgangsordning for honorarstøtten. 15 orkestre benyttede sig af honorarstøtten til 40 koncerter i 2009. Jobbene blev afholdt af 26 forskellige spillesteder eller koncertarrangører rundt omkring i landet. Der var givet tilsagn om støtte til yderligere 5 andre koncerter, der enten blev aflyst eller hvor arrangørerne ikke benyttede sig af tilsagnet om støtte inden for den frist på 3 måneder, som de gives til at indsende dokumentation, efter koncertens afholdelse.

Aktivitetsstøtte
Der var 26 ansøgninger til små festivaler. 12 fik tilsagn. Der var yderligere 1 ansøger til de øvrige formål under aktivitetsstøtte, der fik tilsagn om støtte. I alt blev der bevilget støtte for 98.509 kr., hvilket skal ses i lyset af, at der kun var budgetteret med 50.000 kr. Når det var muligt at give et større beløb til festivaler i 2009, så skyldes det, at et færre antal kvalificerede ansøgninger på andre aktivitetsområder frigjorde midler, der kunne overføres til festivaler.

Udenlandske gæstemusikere
Der var 5 ansøgninger om støtte til udenlandske gæstemusikere. Heraf fik 1 støtte.

Markedsføringsstøtte
Der var 20 ansøgninger. 16 fik tilsagn, heraf benyttede 3 ikke deres tilsagn. Støtten er primært givet til etablering af hjemmesider for nyetablerede orkestre og til trykudgifter til plakater og PR materiale.

Efteruddannelse
Der var 5 ansøgninger om banddoktor – 4 fik tilsagn. Der var 7 ansøgning om workshop. Heraf fik 6 tilsagn, hvoraf 2 imidlertid blev aflyst.

3. EKSPORTSTØTTE

Transportstøtte – udland
Der var 34 ansøgninger. Der blev givet tilsagn til transportstøtte til de 20, heraf blev 1 ikke benyttet. Der var 7 ansøgninger til ”International netværksopbygning” og 6 fik tilsagn, heraf blev 1 ikke benyttet.

MESSER
Popkomm blev aflyst i 2009 p.g.a. finanskrisen.

Womex
Womex blev afviklet for første gang i København. Messen blev afholdt i Bella Centret og showcasene blev afholdt i Danmarks Radio. Der var en fælles Nordisk Womex stand, hvor repræsentanter fra de forskellige statslige nordiske organisationer var repræsenterede. Fra Danmark deltog orkestre og medarbejdere fra Folkemusikkens Fællessekretariat. WMD havde sin egen stand, hvor der var repræsentanter og musikere tilstede. Følgende orkestre og musikere deltog fra WMD: Klezmofobia, Mames Babegenush & Mzungu Kichaa. Der var 5 ansøgere til Womex. WMD besluttede at der skulle gøres en ekstra indsats i anledning af at Womex var i København, og der blev derfor lavet følgende tiltag:

Et katalog med danske verdensmusik orkestre mm., der lå i tasken som alle deltagerne på Womex fik udleveret. Der indkom 54 ansøgninger om deltagelse i kataloget. Heraf blev 46 udtaget. Ved udvælgelsen blev der bl.a. lagt vægt på, om man havde et aktuelt album og om man var et aktivt turnerende orkester. Ud over kunstnerkataloget var der også en liste over world relevante festivaler, spillesteder og arrangører i Danmark.

En præsentations-CD, der blev distribueret i 25.000 eksemplarer. CDen var indlagt i oktober nummeret af det engelske musikmagasin Songlines, som udkom umiddelbart før Womex åbnede i København. Desuden fik WMD 1.500 eksemplarer af CDen til eget brug. Der indkom 51 ansøgninger om deltagelse på CDen. 15 blev udtaget. Niveauet blev generelt vurderet som meget højt for de udvalgte track. Den indlagte CD i Songlines erstattede den årlige eksport CD-compilation. Standen fungerede godt med en strøm af besøgende alle tre dage og der var som sædvanlig en god afsætning på eksport CDen.

Showcase i Berlin
Et nyt initiativ har set dagen lys nemlig WMD´s ‘ Showcase i Berlin’ projektet. Projektet giver 5-6 danske bands mulighed for at optræde på en showcase i Berlin i september 2010 foran tyske branchefolk. Showcasen er ulønnet, men WMD betaler transport, overnatning og catering. WMD håber derved at kunne øge interessen og jobmulighederne for de danske worldbands i Tyskland.

4. ØVRIGE OPGAVER

Samarbejde med de øvrige genreorganisationer
WMD har især samarbejdet med Jazz Danmark om Spot og Verden til Vestjylland projektet. De 5 genreorganisationer holder 2 møder årligt for at orientere hinanden om eksportarbejdet.

Provinspuljen
Provinspuljen er et nyt initiativ, hvor WMD ønsker at samarbejde med arrangører og spillesteder om udvikling af world arrangementer, hvor koncerten / koncerterne præsenteres på en utraditionel måde eller i en ny kontekst, der inviterer og tiltrækker nye publikumsgrupper. Den ny projektstøtteordning åbner op for muligheden for, at bringe en bid af mere ukendte dele af verden lige til folks dør og muligheden for at give dem en samlet oplevelse af et land eller en kulturs musik, mad, dans, stemning m.m.

Hjemmesiden & Gateway to Nordic Organizers
Der er lavet nyt layout på hjemmesiden og søgefunktionerne til den internationale databasen er blevet forbedret. Der arbejdes videre med en række andre søgefunktioner for at undgå administrative dobbeltregistreringer og med muligheden for afvikling af videoklip fra YouTube. På Womex blev der også indgået en aftale mellem WMD, Global Music Centre (Finland), Du Store Verden (Norge), RFoD – Rigsförbundet för Folkemusik och Dans (Sverige) om en årlig vedligeholdelse og opdatering af den nordiske database. WMD er værtsorganisation og har databasen liggende på den engelske del af hjemmesiden.

Voxhall 2
Det nye spillested for folke, verdens- og jazzmusik i Århus skulle have sammensat deres nye bestyrelse. WMD og Jazz Danmark indstillede den tidligere musikbooker på Copenhagen JazzHouse Lars Thorborg til at sidde i bestyrelsen. Spillestedet åbner i efteråret 2010.

Spil Dansk Dagen
Spil Dansk Dagen henvendte sig og tilbød WMD at gå med i et projekt ”Rhythm & Roots” (i.f.m. Womex), der præsenterede 10 dobbeltkoncerter den 29. oktober. Der blev holdt en koncert om dagen for skoleelever på spillestedet og en normal spillestedskoncert om aftenen med det samme orkester. Projektet var et samarbejde mellem KODA, Womex / World Music Fair Copenhagen, Spillesteder.dk, DJBFA, LMS, FFS og Folkeskolens Musiklærerforening. Moussa Diallo Group deltog.

Verdensmusik Festival
Kunstrådets Musikudvalgs havde afsat en million til ”Øget indsats for verdensmusikken”. WMD tog initiativet til at samle arrangører, musikforeninger og spillesteder i både København og Århus for at lave festivalen ”Verdensmusik i oktober”, hvor man lavede en fælles PR fremstød for worldarrangementer i oktober måned i.f.m. Womex med tillæg i Gaffa m.m. Interessen og opbakningen var stor fra miljøet. Musikudvalget fik 112 ansøgninger til et samlede beløb på 12 millioner kroner. Desværre fik hverken WMD eller nogen af de 25 samarbejdspartnere i Århus og København støtte til deres projekter.
I Århus var der så stor interesse i at få samlet worldmusik miljøet at det resulterede i at Foreningen Verdensmusik i Århus blev stiftede. I København har initiativet gjort at arrangører, musikforeninger og spillesteder er interesseret i at lave en samlede manifestation i form af ”Copenhagen World Music Festival”. Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal udforme en brugbar model for festivalen.

Verden i Vestjylland
I samarbejde med Jazz Danmark blev der ansøgt om kr. 90.000 til projektet ”Verden til Vestjylland” fra Kunstrådets Musikudvalgs pulje til “Øget indsats for verdensmusikken” (½ million). Der blev bevilget kr. 65.000. Loa og Kaya fra Jazz Danmark har været i Vestjylland i og holdt møder med en række interesserede lokale arrangører. Møderne er gået over al forventning. De forskellige projekter bliver afholdt i løbet af foråret 2010.

Spot Festival
WMD lavede i samarbejde med Jazz Danmark en fælles scene på Spot med et dansetema. Mames Babegenush og Junkyard Productions blev udtaget. Fra Jazz Danmark blev Fra De Varme Lande, Deodarto Siquir & Balanço og August Engkilde udtaget.

Upcoming World Music Festival
World Music Festival blev afholdt i Global Copenhagen den 8. & 9. maj 2009. Der blev udtaget 8 orkestre – Pearl, Skvulp, Orkestar Baxtalo, Suna, Teknisk Uheld, Wendy Wonder, Blunt og LHT Soundsystem.

Karriereplanlægning (udland)
Evaluering af pilotprojekt om karriereplanlægning mundede ud i at man vil arbejde med en toårig karriereplan for at give coachingforløbet et konkret mål. Orkestrene får 12 sessions à 3 timer hver med Henrik Marstal til at formulere en 2-årig karriereplan. I hvert af de 2 år, hvor planen skal gennemføres, får orkestrene yderligere 3 sessions à 3 timer hver pr. år. I 2009 var der 3 bands der ansøgte og Babylove & the Van Dangos og Klezmofobia blev udtaget.

Samarbejde med Jazzfestivaler
Dette tiltag blev nedlagt i 2009 og pengene blev overført til den nye fastansat medarbejder.

Global Copenhagen
Spillestedet køre stabilt med gode besøgstal og ingen røde tal på bundlinjen, som ellers præger mange spillesteder under den nuværende finanskrise.

Danish World Awards
Danish World Awards 2009 blev uddelt for 8. gang lørdag den 24. oktober ved et stort gallashow i Copenhagen JazzHouse i København. Kjeld Frandsen var konferencier. Under prisuddelingen blev den musikalske underholdning varetaget af bl.a. Anita Lerche (bhangra), Mzungu Kichaa (bongo flava) og Mizgin og til den efterfølgende koncert spillede Bjonko & Copenhagen Chalgija (balkan) & Dawda Jobarteh & Wakilo (afrikansk) op til dans. Prisen for ‘Årets Danske World Album’ gik til Alain Apaloo’s Apipipo og albummet ’Flood Gate’ (udgivet af Stunt Records). Årets Specialpris’ gik til promoter og selector Malachy for at have organiseret Rub a Dub Sundays i snart 10 år. Prisen for ’Årets World Track’ gik til Anita Lerche og nummeret ‘Maahiya’. En jury stemte om de nominerede i hver priskategori. De 15 orkestre, der var indstillet til at deltage i kategorien ’Årets World Track’, blev præsenteret på en indlagt CD, som fulgte med tidsskriftet Cultures oktober-december nummer. I forbindelse med DWA lykkedes det at komme igennem til pressen. Der var indslag i TV-Avisen (ca. 800.000 seere) med Anita Lerche på selve aftenen. Og en stor artikel på Politiken.dk (1.5 millioner hits om måneden) med et portræt af Espen Sørensen.

Sekretariatet
Bestyrelsen valgte, p.g.a. alt for stort arbejdspres på Flemming Harrev og formanden, at ansætte en fuldtids medarbejde. Valget faldt på Loa Opstrup. Loa er uddannet cand.mag. i musikvidenskab og psykologi. Hun har arbejdet i 7 år inden for pop og rock området: 3 år med upcoming bands for Rytmisk Musik Danmark, 2 år med musiksupervision og -eksport i Upright Music og 2 år som booker for musikarrangementerne i Brorsons Kirke, hvor hun også var koordinator for 80 frivillige.

5. ÅRETS RESULTAT 2009
Vi går ud af 2009 med et driftsoverskud på 143.638 kr. Heraf udgør 100.000 kr. ubrugte midler, der var afsat til Provinspuljen i 2009. På grund af en forsinkelse af første ansøgningsfrist til denne nye pulje er beløbet søgt overført til 2010.

2010
I forhold til vores bevilling fra 2008 blev vi opskrevet med 3,58% til 1.855.000 kr. i 2009. Heraf var 2 beløb øremærket til eksport formål nemlig 110.000 kr. til international transportstøtte og 295.000 kr. til international musikudveksling og internationale projekter. I 2009 fik World Music Denmark desuden 200.000 kr. til en overgangsordning, hvor honorarstøtten blev endeligt udfaset. I 2010 er tilskuddet fra Statens Kunstråds Musikudvalg opskrevet med 0,008092% til 1.870.011 kr., hvoraf 110.890 kr. er øremærket til international transportstøtte og 297.387 kr. til internationale projekter.

6. FREMTIDEN

I 2010 vil vi som nævnt lave showcases i Berlin til september. Vi har indgivet en ansøgning til Nordisk Kulturfond om en fælles nordisk showcase på Womex i 2010, og søger også om netværkssamarbejde i Norden. I det vi har fået en ny fuldtidsmedarbejder skulle der forhåbentlig også blive mere tid både i sekretariatet og hos formanden til at lave mere opsøgende arbejde i forhold til nye samarbejdspartnere og nye initiativer som kan styrke hele miljøet. WMD skulle meget gerne i løbet af de næste par år blive et mere kendt fænomen hos kommuner, spillesteder, arrangørforeninger, musikerkredse, organisationer, ministerier m.fl. således at vores berøringsflade bliver betydelig større end den er i dag i kraft af at vores øgede indsats.