Bestyrelsens beretning 2007

Indhold
1. Indledning
2. Indlandsstøtte
3. Eksportstøtte
4. Øvrige opgaver
5. Årets resultat 2007
6. Fremtiden

1. INDLEDNING
Da jeg gik og tænkte på, hvad der var sket i 2007, var min første indskydelse, det store chok og tomhed jeg følte, da jeg fik at vide, at Natasja var død. Den danske verdensmusikscene mistede virkelig en kapacitet, og hun er meget savnet.

Global Copenhagen har nu sit første leveår bag sig, og klarer sig godt i det københavnske musikmiljø. Global er lige blevet udpeget af musikudvalget under Kunstrådet til at forsætte sit status som regionalt spillested fra 2009-2012, så verdensmusikken både for det danske og for det udenlandske musiks vedkommende har et solidt ståsted i fremtiden.

World Music Denmark har haft et travlt år, og vi har været nødt til at opruste vores sekretariat med ekstra manpower for at løse alle opgaverne. Bestyrelsen har haft løbende diskussioner om hvilke nye retninger organisationen skal bevæge sig, hvordan vi støtte op omkring orkestrene og hvordan vi får udviklet vores organisation.

2. INDLANDSSTØTTE

Honorarstøtte
29 orkestre benyttede sig af honorarstøtten til 67 koncerter. Jobbene blev afholdt på 45 forskellige spillesteder rundt omkring i landet.

Aktivitetsstøtte
Der var 23 ansøgninger til små festivaler. 10 fik tilsagn.

Udenlandske gæstemusikere
Der var 12 ansøgninger om støtte til udenlandske gæstemusikere. Heraf fik 5 støtte, hvoraf 1 ikke benyttede sit tilsagn.

Markedsføringsstøtte
Der var 26 ansøgninger, hvor af 16 fik tilsagn, heraf benyttede 7 ikke deres tilsagn. Støtten er primært givet til produktion af plakater, foldere og PR materiale, samt oprettelse af hjemmesider for nyetablerede orkestre.

Efteruddannelse
Der var 6 ansøgninger om banddoktor – 4 tilsagn. 3 ansøgninger om workshop og masterclass – 2 tilsagn.

3. EKSPORTSTØTTE

Transportstøtte – udland
Der var 24 ansøgninger. Der har været givet tilsagn til transportstøtte til de 20, heraf 3 ikke benyttet. Der var 8 ansøgninger til ”International netværksopbygning” og 6 har fået tilsagn.

MESSER
Womex
På Womex, som foregik i Sevilla, deltog følgende orkestre og musikere: Dalia Faitelson, Gudrun Holck, José Carlos II, Kasper  Soeborg, Klezmofobia, Oriental Mood & The Suwalski World Club. In the House Records ved Bo Johansen repræsenterede: Jorge Cordero & Team Latino & Latin Dance Band) Zammo International (label) blev repræsenterede ved Jakob Hoff.

Frank Juhl deltog igen som WMDs repræsentant på Womex. Franks opgave var dels at læse ansøgninger om deltagelse til Popkomm og Womex, dels at lave indstillingen til bestyrelsen, samt deltage i alle de forberedende og opfølgende møder med orkestrene. Standen fungerede godt med en jævn strøm af besøgende alle tre dage. Frank og Flemming holdt opfølgende møder med de deltagende orkestre.

Popkomm
Junkyard Productions og Dalia Faitelson fik begge en showcase på Popkomm. De 2 showcases blev markedsført i et samarbejde mellem deres pladeselskaber og WMD.  Junkyard Productions havde desuden en repræsentant med på WMDs stand.

Jobmuligheder i udlandet
Rebecca Roth, som er en freelance medarbejder på Radio MultiKulti i Berlin, blev ansat i 2006 til at lave en kortlægning af world relevante spillesteder og festivaler i Tyskland. WMD lavede 4 sessions i henholdsvis Købehavn og Århus, hvor vi inviterede Rebecca op til at fortælle om jobmulighederne. Der var ca. 50 personer fordelt på de 4 møder.

4. ØVRIGE OPGAVER

Ny hjemmeside
Den lange varslede nye hjemmeside er stadig under konstruktion, men skrider fremad. Hjemmesiden vil få en tydelige opdeling af informationer, der er rettet mod forskellige brugergrupper samt en version på engelsk. Bl.a. bliver de registrerede spillesteder og festivaler i udlandet gjort tilgængelige sammen med de rapporter, som orkestrene løbende har indsendt om deres turnéer i udlandet.

Generel markedsføring
WMD producerer hvert år to præsentations-CDer. En til Danish World Awards til priskategorien Årets World Track, en anden til eksportformål. Begge 2007 CDer er blevet udsendt til ca. 1000 adresser såsom spillesteder, festivaler og radiomedarbejdere i ind- og udland med henblik på markedsføring af de danske orkestre: Begge Cd’er blev desuden uddelt til 800 deltagere på Popkomm og Womex.

Nomad
WMD er ved at lægge sidste hånd på Gateway to Nordic Organizers – en kortlægning af festivaler og spillesteder i de 4 nordiske lande registeret i en database, og som skal gøre det nemmere for musikere at søge jobs. Der laves også en engelsk udgave af hensyn til de finske musikere. Nomad samarbejdet skal styrke relationerne mellem Sverige, Norge, Finland og Danmark, og pengene til projektet kom fra Nordisk Kulturfond.

Spot Festival
Babylove & the Van Dangos blev udtaget til Spot. WMD og Babyloves bookingbureau planlagde markedsføringen af showcasekoncerten med bl.a. udsendelse af cdér til de danske spillesteder og pladeselskaber.

Upcoming World Music Festival
World Music Festival blev afholdt i Global Copenhagen den 13. & 14. april 2007. Der blev udvalgt 9 orkestre. Der blev lavet et coachingforløb, som blev afholdt en weekend op til festivalen. Der blev lavet masse af reklame for arrangementet både i dagspressen, mymusic og på myspace. Der var tale om et succesfuldt arrangement med mere end 200 besøgende pr. dag. De 9 orkestre var: Patchanka, Sonora 3, DaffiDub, B&B International feat. Wendy Wonder, Lagix, Tako Lako, Balkan Bulgur, Suna og Croiszants.

Jazzfestivaler
Der var 56 orkestre, der søgte de 4 jazzfestivaler. Der blev udtaget 17 orkestre. På Copenhagen Jazz Festival spillede Dalia Faitelson, Oriental Mood, Brazilian Boots & Lelo Nika & Friends. På Odense Jazz Festival spillede Aguas, Jorge Cordero & Team Latino & Suna. På Århus Internationale Jazz Festival spillede Afenginn, Ayi-Solomond Band, Grupo Danson & Klezmofobia & Mais Uma. På Den Blå Festival i Ålborg spillede Donau Swing, Middle East Peace Orchestra, Junkyard Productions, RamGoats & Katamanto Highlife Orchestra. Der var igen general tilfredshed hos samtlige festivaler, og der er flere festivaler ude i landet, der har udtrykt ønske om at få nogle af orkestrene på deres festivaler.

Global Copenhagen
Det regionale verdensmusikspillested Global Copenhagen er nu godt 1 ½ år gammelt. Jesper Østergård Jensen var leder indtil maj 2007, hvorefter han valgte at stoppe. Bestyrelsen valgte derefter ikke at ansætte en ny leder før økonomien for 2008 var blevet sikret. Stedet fik en ekstra bevilling fra musikudvalget i december 2007. Spillestedet køre fint med gode koncerter, og gode besøgstal. Maria Carelse er nu blevet næstformand, da Leif Skov er indtrådt i Musikudvalget under Kunstrådet.

Danish World Awards
Danish World Awards 2007 blev uddelt for 6. gang den 22. november ved et stort gallashow i Copenhagen JazzHouse i København. Master Fatman og Miss Makupa var konferencier. Babylove & the Van Dangos spillede op til dans og som optakt til prisuddelingen optrådte et worldmix band og dansegruppen Safrico. Der blev uddelt tre priser i kategorierne: Årets Danske World Album, Årets Specialpris, samt Årets World Track, der gives til det orkester, som har fået flest stemmer af juryen, der bestod af tidsskriftet Djembes musikanmeldere.

Prisen for Årets Danske World Album gik til Klezmofobia – Tantz!  udgivet af Tiger. Gimo Mendes fik prisen Årets World Track for nummeret ‘500 anos’.  Der var 15 orkestre som blev udvalgt til at være på årets Djembe CD. Årets Specialpris gik til Lars Thorborg på Copenhagen Jazz House for hans vedholdende støtte til verdensmusikken.

Spillestedsprojektet
Dette projektet med de 3 honorarstøttede spillesteder i yderområderne skulle have været afholdt i 2006, men blev udskudt til efteråret 2007. Der var 43 orkestre, der søgte og 5 blev udvalgt nemlig Katamanto Highlife Orchestra, Balkan Transit feat. Yanka Rupkina, Støjberg & von Daler, Flamenco Noir & Salsa Loca. Koncerterne gik godt, men i evalueringen af projektet skal spillestederne gøres meget mere til medejere og inddrages langt tidligere.

Spillested for worldmusic i Århus?
I den sidste formandsberetning kunne vi fortælle, at når Huset blev rømmet, var der planer om at etablere et spillested for worldmusic og jazz i Århus. Benny Morthorst (WMD`s næstformand) har været med i en baggrundsgruppe sammen med jazzen. Gruppen har sørget for, at Århus Kulturudvalg blev fodret med de vigtigste oplysninger således, at de kunne træffe de mest kvalificerede beslutninger omkring Huset og dens fremtid. Desværre er der ikke truffet nogen endelige afgørelser om stedets fremtid.

Sekretariatet
I november 2007 blev Flemming Harrev fastansat på World Music Denmark. Flemming er ankret i organisationen, og uden ham vil vi, som bestyrelse og organisation, ikke kunne fungere. På grund af et stigende arbejdspres, som Flemming har været udsat for, vedtog bestyrelsen i 2007 budgettet at ansætte Jesper Ø. Jensen til at løse specifikke opgaver for at aflaste Flemming.

Musikudvalget under Kunstrådet
Det nye musikudvalg blev udpeget i april 2007. De nye medlemmer blev: Giordano Bellincampi (formand), udpeget af kulturministeren, Jeanette Balland, udpeget af Kunstrådets repræsentantskab, Henrik Holm, udpeget af Kunstrådets repræsentantskab, Steen Jørgensen, udpeget af Kunstrådets repræsentantskab, Emil de Waal, udpeget af Kunstrådets repræsentantskab, Hanne Boel, udpeget af kulturministeren & Leif Skov, udpeget af kulturministeren.

5. ÅRETS RESULTAT 2007
Vi går ud af 2007 med en driftsunderskudskud på kr. 25.902.

2008
I forhold til vores bevilling fra 2007 blev vi opskrevet med 2 % til kr.1.790.918. 2 mindre beløb er øremærket til eksport formål nemlig kr.105.000 til international transportstøtte og kr. 288.000 til international musikudveksling og internationale projekter.

6. FREMTIDEN
World Music Denmark står overfor mange nye udfordringer. Her i april måned skal vi starte forhandlinger med musikudvalget om at indgå fireårige driftsaftaler for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2012. Dette betyder, at vi nu kan tænke langsigtet og planlægge med en længere tidshorisont end et år. Et af de områder, hvor der skal tænkes langsigtet er vores eksportarbejde. WMD har i de sidste par år opbygget databaser over Tyskland, Schweiz, Østrig, samt Sverige, Finland og Norge. Databaserne omfatter festivaler, spillesteder og andre relevante oplysninger, der kan hjælpe orkestrene til at eksportere sig selv. Vi har puljer, der kan søges til konsulentordninger og netværksopbygninger i udlandet udover vores transportstøtte. Med disse redskaber i hånden har vi forsøgt at gøre eksportarbejdet nemmere for musikerne. Vi vil meget gerne forstærke indsatsen yderligere overfor orkestrene ved at kunne tilbyde en konsulentordning som identificere de enkelte orkestres behov i forhold til eksportarbejdet.

Maria Carelse
formand