Årsmøde 2016

World Music Denmark holder ordinært årsmøde

Tirsdag den 24. maj 2016, kl. 17.00
VerdensKulturCentret Nørre Allé 7, 2200 København
Lokale 305 (3. sal)

OBS!
Der vil også blive indkaldt til et ekstraordinært årsmøde i efteråret med henblik på vedtagelse af nye vedtægter.

World Music Denmark er i et brev fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik af 16. november 2015 blevet pålagt at ændre sine vedtægter snarest. Nye vedtægter kan imidlertid ikke stilles til afstemning før de er godkendt af Statens Kunstfond (Jfr. § 6.8), og en sådan forhåndsgodkendelse foreligger endnu ikke.

World Music Denmark vil derfor anmode årsmødet om udsættelse af alle punkter på dagsordenen på nær godkendelse af årsrapport for 2015, der skal være godkendt og indsendt til Kulturministeriet inden d. 31/7.

DAGSORDEN

I henhold til vedtægternes § 6.6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2015
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

Årsrapport (inkl. regnskab) for 2015 og budget for 2016 omdeles på mødet. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indgivet skriftligt til World Music Denmarks sekretariat senest 8 dage før årsmødet (jfr. § 6.2). Bemærk at eventuelle beslutninger og forslag kan blive annulleret igen ved vedtagelse af nye vedtægter i efteråret.