Årsmøde 2012

 
World Music Denmarks årsmøde
søndag den 29. april 2012, kl. 14.00-16.00
Mødelokalet, Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2011
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012
6. Valg af formand
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

Ad.1. Valg af dirigent og referent
Tin Soheili blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt. Morten Tandrup blev valgt som referent.

Ad.2. Formandens beretning
Maria Carelse læste formandsberetningen for 2012 op.

Der blev spurgt til hvad de deltagende bands på Womex i København har fået ud af det. Der er ikke lavet deciderede statistikker på dette men bl.a. Tako Lako, Dánjal og Mizgin har meldt tilbage, at de har fået mange nye brugbare udenlandskontakter på Womex.

Det blev nævnt, at genren world nævnes meget mere nu, end før Womex havde været afholdt i København. Genren er tilsyneladende blevet en større del af den almene bevidsthed.
Det blev dog også nævnt, at Womex ikke har haft god nok gennemslagskraft i medierne. Det er ikke blevet formidlet godt nok til offentligheden hvad Womex er, og at det er en event der er tilgængelig for offentligheden. Nogle mente, at det kan skyldes, at der ikke har været ansat erfarne journalister til at varetage markedsføringen af Womex på ordentig vis.

Flemming Harrev oplyste, at et af de positive udfald for os har været, at vi har fået etableret et godt samarbejde med de øvrige nordiske lande omkring showcase afvikling. Dette samarbejde fortsætter på Womex 2012 og der er planer om en fast tilbagevendende nordisk showcase aften på Womex. Det blev foreslået, at der laves en evaluering af Womex, hvor de deltagende musikere udfylder et skema om deres erfaringer.

Ad.3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2011
Kasserer Annette Bellaoui gennemgik 2011 regnskabet for World Music Denmark.
Sekretariatsleder Flemming Harrev gennemgik 2011 regnskabet for Folkemusikken.

Ad.4. Indkomne forslag
Ingen forslag.

Ad.5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012
Flemming Harrev gennemgik budget for 2012. Budgettet blev godkendt.

Ad.6. Valg af formand
Maria Carelse blev genvalgt som formand.

Ad.7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Tin Soheili, Karsten Højen, Bjonko Stosic og Rikke Kloster blev valgt.

Ad.8. Valg af 1 suppleant
Peter Suwalski blev valgt.

Ad.9. Valg af ekstern revisor
Samme revisor, Mogens Olsen fra Dansk Revision, blev valgt.

Ad.10. Eventuelt
Ingen punkter.