FVD ekstraordinære GF 6/11-2005

Foreningen for Verdensmusik i Danmark
ekstraordinære generalforsamling
søndag den 6. november 2005 kl. 14-14.30
Musikkens Hus, Enghavevej 40, 3. , 1674 København V

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 5, stk. 7:
1. Valg af dirigent og referent
2. Opløsning af Foreningen for Verdensmusik i Danmark per 1.1.2006 og en overdragelse af
de materielle og imaterielle værdier til den nye genreorganisation World Music Denmark.
3. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Maria Carelse bød velkommen.
Jakob Poll blev valgt til dirigent og Flemming Harrev som referent.

Ad. 2. Opløsning af Foreningen for Verdensmusik i Danmark per 1.1.2006 og en overdragelse af  de materielle og imaterielle værdier til den nye genreorganisation World Music Denmark
Maria Carelse orienterede om, at Foreningen for Verdensmusik i Danmark skal laves om til en genreorganisation i lighed med Dansk Jazzforbund, Rosa m.m. Vi har fået godkendt vores nye vedtægter af det musikfaglige udvalg under Kunstrådet og vil gerne have oprettet den nye genreorganisation med virkning fra den 1. januar 2006.
Dirigenten Jakob Poll konstaterede, at den ene forudsætning, fastsat i vedtægternes § 5, stk. 7 for en opløsning af Foreningen for Verdensmusik i Danmark, ikke var opfyldt. Det vil sige, at mindst 1/3 af medlemmerne var til stede på den ekstraordinære general-forsamling.
Dirigenten satte derefter forslaget om opløsning af Foreningen for Verdensmusik i Danmark til afstemning blandt de fremmødte medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Da mere end 2/3 af de fremmødte stemte for forslaget, kunne dirigenten konstatere, at betingelsen fastsat i vedtægternes §5, stk. 7 om indkaldelse til en ny ekstraordinær generalforsamling var opfyldt, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.

Ad. 3. Eventuelt
Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling igen søndag den 27. november 2005. Ved samme lejlighed indkaldes til stiftende generalforsamling i genreorganisationen World Music Denmark.