Årsmøde 2006

World Music Denmarks årsmøde
søndag den 23. april 2006 kl. 14.00-17.00
Kulturhuset Blågården, Blågårds Plads 3, 2200 København N

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2005
for Foreningen for Verdensmusik i Danmark
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Jakob Poll blev valg som dirigent og Flemming Harrev blev valgt som referent.

Ad. 2. Formandens beretning
Maria Carelse gennemgik beretningen for 2005 for Foreningen for Verdensmusik i Danmark.  Nedlæggelsen af foreningen og etableringen af den nye genreorganisation WMD har betydet to mærkbare ændringer for medlemmerne. Kontingentet er blevet afskaffet og abonnementet på Djembe er ophørt.

Maria Carelse havde en række supplerende kommentarer til afsnittet om Turnéstøtte i den udsendte beretning. Efter mødet med musikudvalget under Kunstrådet, indebærer den nye administrative procedure for honorarstøtten (tidligere kaldet turnéstøtte), at der ikke længere vil være to kontrakter til støttede job, men fra den 1. juli kun en kontrakt. I kontrakten mellem spillestedet og orkestret må der fortsat ikke stå, at kontrakten kun er gyldig under forudsætning af, at der kan opnås støtte fra WMD.

Upcoming festivalen, som står omtalt i beretningen, havde netop været afviklet med stor succes. Hver af de to dage have omkring 280 betalende og folk have stået i kø op til en time for at komme ind. De sidste dage op til festivalen havde hjemmesiden haft op til 480 besøgende per dag.

Dialogmøderne mellem Danmarks Radio og genreorganisationerne havde bragt en bred kritik for dagen af dækningen af alle genrer. Alle beklager sig. Der er kommet meget lidt frem om, hvad DRs ledelse planlægger at gøre. Møderne er ondskabsfuldt blevet kaldt for monologmøder, der blot orienterer om de udsendelser, som de allerede sender. Det står også meget sløjt til med dækning af den rytmiske musik på DRs to fjernsyns- kanaler. Når der endelig er noget, så er det tit efter midnat.

Til beretningens afsnit om fremtiden fremkom flere kommentarerer. Kazio Kierpaul konstaterede, at den eneste avis der regelmæssigt havde skrevet om Etnoramas arrangementer var Jyllands-Posten. Tin Soheili foreslog en granskning af den markedsføring vi hidtil har lavet, for eksempel i samarbejde med studerende fra RUCs kommunikationsuddannelse. Sammen kunne man også lægge en strategi for håndteringen af den fremtidige kommunikation til massemedierne.
Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2005 for Foreningen for Verdensmusik i Danmark
Årsregnskabet blev gennemgået af WMDs kasserer Annette Sørensen Bellaoui. Forsamlingen havde ingen kommentarer til årsregnskabet, der herefter blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
WMDs sekretær Flemming Harrev gennemgik budgettet for 2006. Forsamlingen havde ingen kommentarer til budgettet, der herefter blev godkendt.

Ad 6. Valg af formand
Maria Carelse blev genvalgt som formand.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
De valg, der var foretaget på WMDs stifende møde den 27. november 2005, blev godkendt. Sylvie Abitbol havde meddelt, at hun ønskede at træde ud af bestyrelsen. Ifølge vedtægternes rotationsprincip indtræder Peter Suwalski, der var valgt som suppleant for en 2-årig periode, i stedet i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af: Jakob Poll, Rasmus Maegaard Krøyer, Peter Suwalski og Tin Soheili, der er valgt for en 2-årig valgperiode (indtil foråret 2008), samt af Anders Juhl Nielsen, Annette Sørensen Bellaoui, Benny Morthorst og Sophie Amalie (’Fimmer’) Engel, der er valgt for en 1-årig valgperiode (indtil foråret 2007).

Ad 8. Valg af suppleanter
Der blev ikke foretaget valg af ny suppleant for en 2-årig valgperiode. Derimod blev Kazio Kierpaul, der var valgt på WMDs stiftende møde som suppleant for en 1-årig valgperiode, genvalgt.

Ad 9. Valg af ekstern revisor
Nina Fjelstrup fra Revisor-Partner blev valgt.

Ad 10. Eventuelt
Intet.