Årsmøde 2007

World Music Denmarks årsmøde
søndag den 22. april 2007 kl. 14.00-17.00
Musikkens Hus, Enghavevej 40, 1674 København V

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2006
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Annette Sørensen Bellaoui blev valg som dirigent og Flemming Harrev blev valgt som referent.

Ad. 2. Formandens beretning
Maria Carelse gennemgik beretningen for 2006, der var det første år i World Music Denmark´s historie. Det var ligeledes også det år, hvor World Music Denmark (WMD) viste, at man kunne tilgodese orkestre på mange forskellige niveauer. Fra Upcoming Festivalen, der betænkte de unge, mere uprøvede orkestre, til de mere erfarne orkestre, der har behov for honorarstøtte, til dem der skal have transportstøtte til at komme til udlandet for at spille. Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2006
Årsrapporten blev gennemgået af WMDs kasserer Annette Sørensen Bellaoui, der konstaterede, at rapporten var aflagt i overensstemmelse med revisionsinstruksen og at revisor ikke havde nogen kritiske bemærkninger. Det blev besluttet, at de per 31. december 2006 hensatte skyldige tilsagn på 124.431 kr. skulle identificeres og gennemgås på det førstkommende bestyrelsesmøde. Herefter blev årsrapporten godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
WMDs sekretær Flemming Harrev gennemgik budgettet for 2007. Det blev bemærket, at der kun var afsat 7.500 kr. til international netværks- opbygning. Det blev oplyst, at beløbet var sat i forhold til den bevilgede støtte i 2006, men at beløbet kunne justeres ved en budgetregulering, hvis der viste sig et større behov i løbet af året. Forsamlingen havde ingen yderligere kommentarer til budgettet, der herefter blev godkendt.

Ad 6. Valg af formand
Maria Carelse blev genvalgt som formand.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Da Jakob Poll var trådt ud af bestyrelsen i efteråret 2006 blev Kazio Kierpaul valgt til at gennemføre det sidste år af Jakobs 2-årige valgperiode (indtil foråret 2008). Kazio indgår i rotationsordningen sammen Rasmus Maegaard Krøyer, Peter Suwalski og Tin Soheili, der også blev valgt på årsmøde den 23. april 2006 for en 2-årig valgperiode.

Annette Sørensen Bellaoui, Benny Morthorst, Lars de Lamotte og Sophie Amalie (’Fimmer’) Engel, blev valgt for en 2-årig valgperiode (indtil foråret 2009).

Ad 8. Valg af suppleanter
Anders Juhl Nielsen blev valgt som suppleant for en 2-årig valgperiode (indtil foråret 2009). Der blev ikke foretaget valg af ny suppleant for en 1-årig valgperiode.

Ad 9. Valg af ekstern revisor
Nina Fjelstrup fra Revisor-Partner blev valgt.

Ad 10. Eventuelt
Intet.