Ekstraordinært årsmøde 27/5-2015

Referat af det ekstraordinære årsmøde onsdag d. 27. maj 2015

Til stede: Maria Carelse, Sven Meinild, Sophie Bech, Peter Suwalski, Annette Bellaoui Sørensen, Sven Meinild, Anders Søndergaard, Annette Reinhardt, Bjonko Stosic, Alexander Nicolas Truelsen, Åsmund Kverneland, Rasim Durakovic, Michael Nielsen, Loa Opstrup (projektkoordinator), Flemming Harrev (sekretariatsleder), Ida Routhe (studentermedhjælper)

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forslag til vedtægtsændringer
  3. Valg af formand
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg af suppleant/suppleanter
  6. Valg af ekstern revisor
  7. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Ida Routhe blev valgt som referent, og Annette Bellaoui blev valgt som dirigent.

Ad. 2. Forslag til vedtægtsændringer
Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer for og 7 imod.

Ad. 3. Valg af formand
Maria Carelse blev valgt som formand. Der var ingen modkandidater.

Ad. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende fremmødte stillede op: Sophie Bech, Annette Reinhardt, Bjonko Stosic, Annette Bellaoui, Anders Søndergaard, Peter Suwalski og Sven Meinild. Via fuldmagt stillede Esben Marcher, Karsten Højen og Per Wium op.
Bjonko valgte dog at trække sig forud for afstemningen med begrundelsen, at han har siddet længe, og at bestyrelsen trænger til nye kræfter, som i øvrigt ikke er modstandere af det vedtagne forslag.
Nogle af de fremmødte havde medbragt fuldmagter med ønske om at stemme på kandidater til bestyrelsen. Der var uenighed om, hvorvidt det var i orden, hvorfor det blev sat til afstemning. Fire stemte ja og otte nej, hvormed det altså blev bestemt, at de medbragte fuldmagter ikke talte med ved valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dernæst blev de tre bestyrelsesmedlemmer, der skal sidde i en to-årig periode, valgt. Sophie Bech og Anders Søndergaard blev valgt, og Annette Bellaoui, Per Wium og Esben Marcher fik lige mange stemmer. Dette resulterede i en ekstra afstemning om, hvem af de tre der skal bestride den sidste to-årige post. Esben Marcher fik her flest stemmer.
Dernæst blev de tre bestyrelsesmedlemmer for den et-årige periode valgt. De valgte blev Per Wium, Annette Reinhardt og Karsten Højen.

Ad 5. Valg af suppleant/suppleanter
De resterende tre kandidater Annette Bellaoui, Peter Suwalski og Sven Meinild stillede op. Sven Meinild blev valgt.

Ad. 7. Eventuelt
Intet.