Stiftende møde 27/11-2005

Stiftende møde for genreorganisationen

WORLD MUSIC DENMARK

Søndag den 27 november 2005 kl. 14.30
Nørre Allé Medborgerhus, Nørre Allé 7, 2200 København N

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent
2. Baggrunden for etablering af genreorganisationen
3. Godkendelse af vedtægter for genreorganisationen
World Music Denmark
4. Valg efter rotationsreglerne i henhold til vedtægternes § 7 af:
a) formand
b) 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for en 2-årig valgperiode
c) 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for en 1-årig valgperiode
5. Valg af ekstern revisor
6. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Maria Carelse bød velkommen.
Jakob Poll blev valgt til dirigent og Flemming Harrev som referent.

Ad 2. Baggrunden for etablering af genreorganisationen
Maria Carelse redegjorde for etableringen af World Music Denmark, der havde sin baggrund i Deloitte & Tousch’s undersøgelse i efteråret 2003 af de rytmisk genreorganisationer.  Med hensyn til  Foreningen for Verdensmusik i Danmark havde man konstateret, at det kontingentbaserede medlemskab i princippet gav alle, der indmeldte sig i foreningen ret til at opnå støtte. Imidlertid  vidste  musikudvalget godt, at der i alle tilfælde blev fortaget  en kvalitetsvurdering. Men det var baggrunden for, at man havde stillet krav om en ny organisationsform, for at vi også kunne modtage støtte i fremtiden.

Ved udarbejdelse af vedtægterne for genreorganisationen havde vi fremlagt et forslag på foreningens ordinære generalforsamling i maj, der byggede på valggrupper: musikere, spillesteder og andre interesserede. Vi vurderede imidlertid, at fremmødet på generalforsamlingen ikke var så stort, at det gav mening at have valggrupper. Det udsendte forslag til vedtægter for World Music Denmark er derfor i alt væsentligt identisk med foreningens vedtægter. Dog med den undtagelse, at medlemskabet ikke er baseret på kontingent men på en skriftlig bekræftelse, der fornyes én gang om året i januar.

Desuden er rotationsreglerne med overlappende toårige valgperioder for bestyrelsens medlemmer blevet gjort tydeligere. For at sikre, at der ikke går kludder i rotationsordningen er bestyrelsesmedlemmernes antal fastsat til 8 medlemmer og 2 suppleanter i modsætning til foreningens vedtægter, der talte om mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Til spørgsmålet, om en ophævelse af det kontingentbaserede medlemskab ikke betød, at alle og enhver nu kunne melde sig ind i genreorganisa- tionen, svarede Maria Carelse, at der ikke var nogen forskel, at det var det samme som i dag. Også foreningens vedtægter har givet alle, der kunne tilslutte sig foreningens formål mulighed for at melde sig ind.

Ad 3. Godkendelse af vedtægter for genreorganisationen World Music Denmark
Vedtægterne blev herefter gennemgået paragraf for paragraf. I § 10.1 udskiftes ordet ”foreningen” med ”institutionen”. I § 2.1 ændres ordene ”… i Danmark” til ”… som har base i Danmark”. Der var tvivl, om mødet kunne foretage ændringer i det vedtægtsforslag, som Kunstrådet / Musikudvalget havde godkendt. Ændringen af § 2.1 blev derfor vedtaget under forudsætning af Kunstrådets / Musikudvaget efterfølgende godkendelse.

Med disse ændringer blev vedtægterne for World Music Denmark sat til samlet afstemning. Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4.  Valg efter rotationsreglerne
i henhold til vedtægternes § 7 af: a) formand, b) 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for en 2-årig valgperiode og c) 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for en 1-årig valgperiode.

Maria Carelse blev enstemmigt valg til formand.
Som medlem af  bestyrelsen for en 2-årig valgperiode (indtil foråret 2008) blev følgende valgt: Jakob Poll, Rasmus Maegaard Krøyer, Sylvie Abitbol og Tin Soheili.
Som medlem af bestyrelsen for en 1-årig valgperiode (indtil foråret 2007) blev følgende valgt: Anders Juhl Nielsen, Annette Sørensen Ballaoui, Benny Morthorst og Sophie Amalie (’Fimmer’) Engel.
Peter Suwalski blev valgt som suppleant for en 2-årig valgperiode. Kazio Kierpaul blev valgt som suppleant for en 1-årig valgperiode.

Bestyrelsen tiltræder med etablering af genreorganisationen per 1.1.2006. Valgene er ikke bindende for genreorganisationens første ordinære årsmøde, men kan bekræftes af årsmødet.

5. Valg af ekstern revisor
Nina Fjelstrup fra Revisor-Partner blev valgt til ekstern revisor.

Ad 6. Eventuelt
Intet.