Årsmøde 2014

xx
World Music Denmarks årsmøde
søndag den 27. april 2014, kl. 14.00
Mødelokalet Blegdamsvj 4, 2. sal, 2200 København N

DAGSORDEN  i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2013
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014
6. Valg af formand
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
World Music Denmarks formand Maria Carelse bød velkommen. Der blev foretaget en præsentationsrunde. Nanna Mejer Sørensen blev valgt som referent, og Maria Carelse blev valgt som dirigent.

Ad. 2. Formandens beretning
Det blev besluttet, at det ville være for tungt og tidskrævende, hvis Maria Carelse skulle læse beretningen op, da man gik ud fra, at alle har fået den læst hjemmefra. Maria Carelse forklarede herefter i korte træk hvad beretningen indeholder. Der var ingen spørgsmål til den skriftlige beretning. Beretningen blev godkendt.

Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2013
Flemming Harrev gennemgik hovedposterne i årsrapportens regnskabsdel.
Der var ingen spørgsmål til årsrapporten for 2013. Årsrapporten blev godkendt.

Ad. 4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014
Flemming Harrev fremlagde budgettet for 2014. Man mente, at bogføring pt. er for dyr. Udgifter til bogføring skal søges nedbragt. Der var ingen yderligere spørgsmål til budgettet for 2014, der blev godkendt.

Ad. 6. Valg af formand
Maria Carelse var den eneste, der stillede op. Maria Carelse blev genvalgt som formand.

Ad. 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Bjonko Stosic, Peter Suwalski, Sven Meinild og Tin Soheili blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode frem til 2016.

 Ad. 8. Valg af 1 suppleant
Der var ingen, der ønskede at opstille til posten som suppleant, og den blev derfor ikke besat.

Ad. 9. Valg af ekstern revisor
Årsmødet var enige om, at World Music Denmark skal beholde sin nuværende eksterne revisor fra Dansk Revision, Mogens Olsen.

Ad. 10. Eventuelt
Det blev foreslået, at årsmødet fremover afholdes på en hverdagsaften, da et møde, der afholdes en søndag, måske afskrækker nogen fra at dukke op. Forslaget blev vedtaget: næste årsmøde afholdes en mandag kl. 17.